Nadaljevalni program šole za ravnatelje, Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje, 17. in 18. januar 2017

Gradivo posveta
Jana Kalin, Učitelji se učijo tudi drug od drugega – priložnosti za profesionalni razvoj v zbornici
Tatjana Horvat – O aktualnih novostih s področja financ


Teme in programi dosedanjih nadaljevalnih programov

Nadaljevalni program 2016, Vodenje in sodelovanje z okoljem, 19. in 20. januar 2016 – Gradivo za udeležence

dr. Bojan Musil: Narodu, ki ima takšno mladino, se ni treba bati za prihodnost ali o temeljnem bremenu sveta
dr. Tatjana Ažman: Ali se slišimo? Vodenje za sodelovanje šol, vrtcev in skupnosti
Ksenija Mihovar Globokar in mag. Sebastjan Čagran: O aktualnih novostih v zakonodaji
Tabela – napredovanja
Vanja Manfredo, Mojca Petkovič, Alenka Nussdorfer Bizjak, Erna Meglič: Dnevi dejavnosti: načrtovanje in evalvacija v osnovni šoli ter v šoli s prilagojenim programom
Štefka Brodar, Ana Klemenc, Barbara Smrekar, Johann Laco: Z gibanjem do drugačnega pouka
dr. Marko Milosavljevič: Kaj lahko mediji storijo za ravnatelje in kaj lahko ravnatelji storijo za medije
Goran Novković: Sodelovanje z gospodarstvom
Ida Volavšek in Manja Kralj: Aktualne novosti s področja davkov in gotovinskega poslovanja

Nadaljevalni program 2015, Aktualne vsebine s področja vodenja, 20 in 21. januar 2015 – Gradivo za udeležence
dr. Milan Pol; Masaryk University, Oddelek za izobraževanje: Distribuirano vodenje: izziv in priložnost za ravnatelje
Darinka Arh Pilih, Uprava za javna plačila: Izmenjava e-računov v javnem sektorju
Ksenija Mihovar Globokar, spec., Timotej Štritof, mag. Sebastjan Čagran, Anja Ussai in Barbara Kuk Žgajnar, Šola za ravnatelje: O aktualnih novostih s področja zakonodaje
Nadaljevalni program 2014 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2013 – Gradivo za udeležence, delavnica Spremljanje aktivnega učenja otrok in učencev s pomočjo ravnateljevih in kolegialnih hospitacij
Nadaljevalni program 2012 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2011 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2010 – Program
Nadaljevalni program 2009 – Program

Teme:

   • Vodenje za kakovostnejšo šolo
   • Komuniciranje
   • Novosti v šolski zakonodaji
   • Motiviranje sodelavcev
   • Vključevanje šol v mednarodne projekte
   • Priprava na vključevanje otrok s posebnimi potrebami
   • Ravnateljeva vloga pri razvijanju učiteljevega profesionalizma
   • Motiviranje za spremembe (simulacija)
   • Odločnost in jaz
   • Vodenje (z gostjo iz ZDA)
   • Uresničevanje določil Zakona o delovnih razmerjih na področju vzgoje in izobraževanja
   • Vodenje za učenje
   • Ženske v vodenju
   • Papirji, papirji …
   • Aktualne teme s področja vodenja