Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Teme in programi dosedanjih nadaljevalnih programov

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2023, Izbira (ne)moči vodenja

PROGRAM

POVZETKI

Uvodni nagovor – dr. Vinko Logaj

Moč coaching veščin in orodij pri vodenju – dr. Mihaela Zavašnik

Vloga kodeksov etike v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – Tomaž Grušovnik

Kdaj odločanje postane težava? – Mirjana Palčič Bubnič

Aktualne zadeve s področja zakonodaje v vzgoji in izobraževanju – mag. Darko Krašovec

Moč in vloga osebnosti vodje – Tamara Velikonja Pohlen

Aktualne vsebine s področja financ v vzgoji in izobraževanju – dr. Tatjana Horvat

 

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2022, Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Gradivo posveta:

dr. Mirjana Ule – Sociološki vidiki izobraževanja; razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke v Sloveniji 

mag. Darko Krašovec – Pravo v izobraževanju

Peter Svetina – Varuh človekovih pravic in sodelovanje v izobraževanju

mag. Katja Arzenšek Konjajeva in Doris Kužel – Moč vodenja skozi refleksijo in skriti kurikul

 

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2021, Vodenje za danes … in jutri

Program posveta

Dostop do e-učilnice: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10762
Ključ za vstop: nadaljevalni

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2020, Kako do boljšega razumevanja in uresničevanja dobrih medsebojnih odnosov v VIZ

Gradivo posveta

Ali je danes še vedno etično govoriti o etiki? – dr. Justina Erčulj

Postavljanje pravih vprašanj ali postavljati vprašanja na pravi način – dr. Eva Boštjančič

Psihosocialni konteksti medosebnih odnosov – dr. Mirjana Ule

Sodelovanje in komuniciranje skozi prizmo osebne energije – dr. Danijela Brečko

Sodelovati in voditi: kaj ugotavlja nevroznanost? – prof. dr. Zvezdan Pirtošek

Aktualne vsebine s področja zakonodaje: kako brez napak v bodoče? – Barbara Kuk Žgajnar in Sebastjan Čagran

Odgovorno poslovodenje proračunskega uporabnika – PPT1PPT2 – Anja Bajcar Kok, Zlatka Ojsteršek, Dušan Sterle

 

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2019, Pomen zdravja za vodenje v 21. stoletju, 22. in 23. januar 2019

Gradivo posveta

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2018, Inovativnost in ustvarjalnost pri vodenju, 16. in 17. januar 2018

Gradivo posveta

Nadaljevalni program šole za ravnatelje 2017, Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje, 17. in 18. januar 2017

Gradivo posveta
Jana Kalin, Učitelji se učijo tudi drug od drugega – priložnosti za profesionalni razvoj v zbornici
Tatjana Horvat – O aktualnih novostih s področja financ

Nadaljevalni program 2016, Vodenje in sodelovanje z okoljem, 19. in 20. januar 2016 – Gradivo za udeležence

dr. Bojan Musil: Narodu, ki ima takšno mladino, se ni treba bati za prihodnost ali o temeljnem bremenu sveta
dr. Tatjana Ažman: Ali se slišimo? Vodenje za sodelovanje šol, vrtcev in skupnosti
Ksenija Mihovar Globokar in mag. Sebastjan Čagran: O aktualnih novostih v zakonodaji
Tabela – napredovanja
Vanja Manfredo, Mojca Petkovič, Alenka Nussdorfer Bizjak, Erna Meglič: Dnevi dejavnosti: načrtovanje in evalvacija v osnovni šoli ter v šoli s prilagojenim programom
Štefka Brodar, Ana Klemenc, Barbara Smrekar, Johann Laco: Z gibanjem do drugačnega pouka
dr. Marko Milosavljevič: Kaj lahko mediji storijo za ravnatelje in kaj lahko ravnatelji storijo za medije
Goran Novković: Sodelovanje z gospodarstvom
Ida Volavšek in Manja Kralj: Aktualne novosti s področja davkov in gotovinskega poslovanja

Nadaljevalni program 2015, Aktualne vsebine s področja vodenja, 20 in 21. januar 2015 – Gradivo za udeležence
dr. Milan Pol; Masaryk University, Oddelek za izobraževanje: Distribuirano vodenje: izziv in priložnost za ravnatelje
Darinka Arh Pilih, Uprava za javna plačila: Izmenjava e-računov v javnem sektorju
Ksenija Mihovar Globokar, spec., Timotej Štritof, mag. Sebastjan Čagran, Anja Ussai in Barbara Kuk Žgajnar, Šola za ravnatelje: O aktualnih novostih s področja zakonodaje
Nadaljevalni program 2014 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2013 – Gradivo za udeležence, delavnica Spremljanje aktivnega učenja otrok in učencev s pomočjo ravnateljevih in kolegialnih hospitacij
Nadaljevalni program 2012 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2011 – Gradivo za udeležence
Nadaljevalni program 2010 – Program
Nadaljevalni program 2009 – Program

Teme:

   • Vodenje za kakovostnejšo šolo
   • Komuniciranje
   • Novosti v šolski zakonodaji
   • Motiviranje sodelavcev
   • Vključevanje šol v mednarodne projekte
   • Priprava na vključevanje otrok s posebnimi potrebami
   • Ravnateljeva vloga pri razvijanju učiteljevega profesionalizma
   • Motiviranje za spremembe (simulacija)
   • Odločnost in jaz
   • Vodenje (z gostjo iz ZDA)
   • Uresničevanje določil Zakona o delovnih razmerjih na področju vzgoje in izobraževanja
   • Vodenje za učenje
   • Ženske v vodenju
   • Papirji, papirji …
   • Aktualne teme s področja vodenja