Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje aktiva

Ciljna skupina Vodje aktivov v šolah in vrtcih
Namen in cilji Program je namenjen vodjem strokovnih aktivov na šolah in vrtcih, ki bi radi razvijali in/ali nadgradili znanje ter krepili zmožnosti za vodenje. Vse več je namreč empiričnih dokazov in širšega konsenza med raziskovalci in praktiki, da distribuirano vodenje z uspešnimi vodji strokovnih aktivov pomembno prispeva k učinkovitemu in uspešnemu vodenju ter ustvarjanju profesionalnih učečih se skupnosti kot temeljev prihodnosti šol in vrtcev.

Cilji programa so:

 • krepiti znanje in zmožnosti vodij aktivov (vodje aktivov, vodje enot, vodje podružnic, vodje aktivov razrednikov) za kakovostno vodenje sodelavcev;
 • izmenjava primerov dobrih praks vodenja aktivov;
 • spodbujanje refleksije lastne prakse z namenom izboljšav;
 • krepiti mreženje vodij aktivov.
Vsebine Vloge, naloge, položaj, vpliv, izzivi vodenja aktiva

Vodenje sestankov in reševanje težav/konfliktov

Uvajanje sprememb in izboljšav

Distribuirano vodenje

Mreženje

Profesionalno učenje in osebna kariera vodje aktiva

Število ur 40 ur, 5 delavnic, 2 mreženji
Število udeležencev 30-40
Čas izvedbe Vodenje aktiva I:

 • Skupina 1, 2, 3, 4 – zaključeno
 • Skupina 5 – zaključeno
 • Skupina 6 – zaključeno
 • Skupina 7- zaključeno
 • Skupina 8 – zaključeno
 • Skupina 9: 24.9.2018, 5.12.2018, 24.1.2019, 14.3.2019, 10.5.2019
 • Skupina 10: 26.9.2018, 6.12.2018, 30.1.2019, 19.3.2019, 14.5.2019

Vodenje aktiva II (nadaljevalni program):

 • Skupina 1 – zaključeno 2016/17
 • Skupina 2 – zaključeno 2017/18
Razpis Vodenje aktiva I: odprta prijavnica do 15.6.2018 za š.l. 2018/19

Vodenje aktiva II (nadaljevalna skupina): ni razpisa v letu 2018

Kotizacija Vodenje aktiva I:  148 EUR + DDV

Vodenje aktiva II (nadaljevalni program): brezplačno, sofinanciran s strani ESS

Kontakt Lea Avguštin

E-pošta: lea.avgustin@solazaravnatelje.si

Tel.: 031 615 524