Veščine vodenja za učitelje

Ciljna skupina učitelji osnovnih in srednjih šol
Namen in cilji Program Veščine vodenja za učitelje je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki bi rade z mreženjem med udeleženci izboljšali svoje veščine vodenja razreda. Time, ki jih sestavljajo predvidoma 4 učitelji in ravnatelj, bomo usposabljali in mrežili v okolju vključenih šol, kjer si bodo izmenjali izkušnje o posameznih dejavnikih vodenja razreda v obliki učnih sprehodov in strokovnih razprav.

Cilji programa:

 • ozavestiti vlogo učitelja v kontekstu vodenja razreda;
 • razumeti vlogo vodje pri oblikovanju spodbudnih učnih okolij;
 • izmenjati dobre prakse vodenja razreda in jih nadgraditi z novejšimi spoznanji;
 • spodbujati mreženje med šolami.
Število ur in delavnic/trajanje Program sestavlja osem delavnic, ki bodo potekale od septembra 2017 do avgusta 2018. Prvi dve in zadnja delavnica bodo  izvedene na razpoložljivih lokacijah, ostalih pet pa na vključenih šolah.
Število udeležencev  2 skupini do 30 udeležencev
Čas izvedbe Od septembra 2017 do avgusta 2018.

Skupina 1:

 • 1. delavnica: 20. 9. 2017
 • 2. delavnica: 21. 9. 2017
 • 3. delavnica: 14. 11. 2017
 • 4. delavnica: 11. 1. 2018
 • 5. delavnica: 14. 3. 2018
 • 6. delavnica: 9. 5. 2018
 • 7. delavnica: 28. 6. 2018
 • 8. delavnica: 24. 8. 2018

Skupina 2:

 • 1. delavnica: 20. 9. 2017
 • 2. delavnica: 21. 9. 2017
 • 3. delavnica: 15. 11. 2017
 • 4. delavnica: 18. 1. 2018
 • 5. delavnica: 19. 3. 2018
 • 6. delavnica: 10. 5. 2018
 • 7. delavnica: 29. 6. 2018
 • 8. delavnica: 24. 8. 2018
Razpis 5. junij 2017
Kotizacija Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt dr. Justina Erčulj

justina.erculj@solazaravnatelje.si