Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Srečanja 2021

  • XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev – 11. in 12. oktober 2021
  • XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva – 29. in 30. november 2021
  • XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva – 22. in 23. november 2021

Poročilo o izvedbi strokovnih srečanj ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva v šolskem letu 2018/19.

Poročilo o izvedbi strokovnih srečanj ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva v šolskem letu 2019/20.

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si