Srednje vodenje

Ciljna skupina Pomočniki ravnateljev, vodje enot, vodje podružnic
Namen in cilji Program je namenjen pomočnikom ravnateljev ter vodjem enot in podružnic, ki bi radi razvijali in/ali nadgrajevali svoje znanje ter krepili zmožnosti za vodenje. Srednji vodje opravljajo vedno bolj zahtevne vodstvene naloge, za katere potrebujejo novejša vodstvena znanja in spretnosti. S tem namenom smo v skladu s sodobnimi trendi v Šoli za ravnatelje oblikovali nov program, ki se posebej osredotoča na vodstvena znanja in spretnosti, ki jih v vzgojno-izobraževalnih zavodih potrebujejo »srednji« vodje.   Sodobno vodenje danes pomeni, da ima ravnatelj ob sebi številne druge vodje, ki z združevanjem in povezovanjem vseh strokovnih delavcev (in tudi drugih deležnikov) omogočajo in krepijo profesionalne učeče se skupnosti. 
Vsebine
  • Vodenje sebe
  • Vloge, naloge, položaj, vpliv v izzivi distribuiranega vodenja
  • Vodenje sestankov in reševanje težav
  • Uvajanje sprememb v izboljšav
  • Organizacijski vidiki vodenja ter klima in kultura
  • Karierni in profesionalni razvoj
  • Izbirne vsebine

 

Število ur  56 ur, 7 delavnic, 2 mreženji
Število udeležencev 20 – 35
Čas izvedbe Skupina 1 : 10. 4. 2019; 21. 8. 2019, november 2019, januar 2020, marec 2020, maj 2020, avgust 2020
Skupina 2: 11. 4. 2019; 22. 8. 2019,  november 2019, januar 2020, marec 2020, maj 2020, avgust 2020
Razpis Razpis za leto 2018/19 je zaključen. 
Kotizacija  182 EUR + DDV
Kontakt Lea Avguštin

E-pošta: lea.avgustin@solazaravnatelje.si

Tel .: 031 615 524

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]