Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Projekti in mednarodna dejavnost

Vpetost v mednarodne projekte in raziskave ter članstvo v mednarodnih strokovnih združenjih je potrebno za uspešno izvedbo dejavnosti na nacionalni ravni. Šola za ravnatelje sodeluje s sorodnimi institucijami in več priznanimi tujimi strokovnjaki. Vključena je v mednarodne raziskave, projekte in različna združenja.

Takšno sodelovanje spodbuja in omogoča aktivno izmenjavo izkušenj pri razvoju vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja ravnateljev ter pristopov h kakovosti. Tako razvijamo kritičen pristop do lastnih programov, spoznavamo mednarodne trende na področju vodenja in kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter hkrati vplivamo na njihov razvoj.

Kontakt

Vodja mednarodnega sodelovanja:                                       Koordinatorica mednarodnega sodelovanja:

dr. Mihaela Zavašnik                                                                             Lea Avguštin
mihaela.zavasnik@solazaravnatelje.si                                              lea.avgustin@solazaravnatelje.si
tel. +386 31 713 595                                                                               tel: +386 31 615 524