Projekti in mednarodna dejavnost

Vpetost v mednarodne projekte in raziskave ter članstvo v mednarodnih strokovnih združenjih je potrebno za uspešno izvedbo dejavnosti na nacionalni ravni. Šola za ravnatelje sodeluje s sorodnimi institucijami in več priznanimi tujimi strokovnjaki. Vključena je v mednarodne raziskave, projekte in različna združenja. Takšno sodelovanje spodbuja in omogoča aktivno izmenjavo izkušenj pri razvoju vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja ravnateljev ter pristopov h kakovosti. Tako razvijamo kritičen pristop do lastnih programov, spoznavamo mednarodne trende na področju vodenja in kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter hkrati vplivamo na njihov razvoj.