Novice

Tematski dnevi

Ustvarjanje timov v učeči se organizaciji Sreda, 24. oktober 2018 KULT 316, Prušnikova 74, 1000 Ljubljana Ustvarjanje timov v učeči se organizaciji je namenjen opredelitvi vzvodov za vzpostavitev podpornih okolij za delovanje različnih timov. Vabljeni ravnatelji in vodje timov. Cilja tematskega dneva sta krepiti zmožnosti ravnateljev in strokovnih delavcev za…

Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica je odprta med 12. in 16. uro po naslednjem razporedu: 7. in 14. september 2018, 5., 19. in 26. oktober 2018, 9. in 30. november 2018, 7. december 2018. Dodatne informacije: knjiznica@solazaravnatelje.si

Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

Na straneh Podpore ravnateljem smo pripravili povzetek sprememb na področju varstva osebnih podatkov, ki so posledica pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z nekaj ključnimi opravili za pripravo na pričetek uporabe te uredbe.

Razpisi programov za šolsko leto 2018/19

Razpisujemo programe za šolsko leto 2018/19: Mreže ravnateljev za razvoj ravnateljevanja - NOV program, Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, Mreže učečih se šol in vrtcev, Vodenje strokovnega aktiva. Prijavnice v ŠRISu bodo odprte do sredine septembra 2018 oziroma zasedenosti vseh mest. Veščine vodenja za učitelje 2 Prijavnica v KATISu bo odprta do 1.…

Odprte prijavnice

e-Podpora

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Facebook

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)