Novice

Konferenca: SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

Vabljeni na konferenco SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, v sredo 5. junija 2019 v Portorožu. Namen konference Skupaj gradimo kakovost je predstavitev zbirke Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in Državnega izpitnega centra v okviru programa Vzpostavitev,…

Brezplačni program Izberi zdravo življenje

Brezplačni program Izberi zdravo življenje To je program primarne preventive, preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja otrok in mladostnikov, oblikovan z namenom preprečevanja in omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, alkohola ter drog. Uporabljene so sodobne in preverjene metode, ki temeljijo na dolgoročnem sodelovanju, krepitvi samopodobe in motivacije mladostnika ter opolnomočenju njegovih okolij –…

Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica bo jutri, 10. 5. 2019, izjemoma odprta od 12.00 do 14.00 in od 15.30 do 16.00. Knjižnica je odprta med 12. in 16. uro: 29. 3. 2019, 5. 4. 2019, 10. 5. 2019 in 17. 5. 2019. Za dodatne termine se lahko dogovorite s knjižničarko Ano Trček. Dodatne informacije:…

Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

Na straneh Podpore ravnateljem smo pripravili povzetek sprememb na področju varstva osebnih podatkov, ki so posledica pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z nekaj ključnimi opravili za pripravo na pričetek uporabe te uredbe.

e-Podpora

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Facebook

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)