Novice

Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica je odprta med 12. in 16. uro po naslednjem razporedu: 7. december 2018, 11. in 18. januar 2019, 1. in 22. februar 2019, 8. in 15. marec 2019. Za dodatne termine se lahko dogovorite s knjižničarko Ano Trček. Dodatne informacije: knjiznica@solazaravnatelje.si

Učeča se organizacija

Učeča se organizacija - ustvarjanje timov v učeči se organizaciji  Petek, 7. december 2018 Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško Tematski dan je namenjen opredelitvi vzvodov za vzpostavitev podpornih okolij za delovanje različnih timov. Vabljeni ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vodje timov in strokovni delavci. Cilja tematskega dneva sta…

Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

Na straneh Podpore ravnateljem smo pripravili povzetek sprememb na področju varstva osebnih podatkov, ki so posledica pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z nekaj ključnimi opravili za pripravo na pričetek uporabe te uredbe.

e-Podpora

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Facebook

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)