Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Nadaljevalni program šole za ravnatelje

 Stalnost in kompleksnost sprememb

16. in 17. januar 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Spremembe so del razvojne poti vsake institucije. Živimo v času izjemnega globalnega tehnološkega napredka. Naše razumevanje multikulturnosti in vključujoče družbe je povod novim in pogosto zapletenim medosebnim odnosom. Nemalokrat smo tudi soustvarjalci kompleksnih in pogosto konfliktnih pogledov in praks lastnega bivanja in sobivanja z drugimi. Zdi se povsem odveč opozarjati, da morajo tudi šole ne le dohajati te spremembe, ampak mlade ljudi ustrezno opremljati za soočanje z njimi. V procesu vodenja se nenehno srečujemo z izzivi. Preobrazba vzgojno-izobraževalnih ustanov je lahko dolga, težka in pogosto osamljena naloga. Nekateri ljudje si želijo sprememb, drugi ne, nekateri pa preprosto niso pripravljeni čakati, da se pokažejo rezultati. Ko se vodja šole odpravi na to pot, kako naj ve, kaj storiti, kdaj to storiti, koga poslušati in kako obvladati kritike na tej poti?
V nadaljevalnem programu Šole za ravnatelje, ki smo ga naslovili Stalnost in kompleksnost sprememb, usmerjamo pozornost v raziskovanje procesov sprememb in razumevanje vloge vodij, ki si morajo prizadevati za spremembe. Spremembe zahtevajo veliko občutka, saj so v njihovem osrčju ljudje. Uspešnost vodenja se najbolje izkazuje v poznavanju jasno oblikovane vizije, kako uskladiti različne interese vseh deležnikov do uresničitve zastavljenih ciljev.
Ob vztrajnosti raznoterih sprememb se usklajujemo z drugačnimi okoliščinami tudi na področju vzgoje in izobraževanja, kjer imamo, ob začrtanih kurikularnih spremembah, možnosti pisanja inovativnih zgodb. Takrat postavljamo v ospredje razumevanje ključnih zakonitosti uvajanja sprememb ter tako lažje upravljamo s procesi in učinkovitejše premagujemo ovire.

PROGRAM

POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC

 

Gradivo

dr. Mihaela Zavašnik – Vodenje izboljšav s samoevalvacijo: mit ali realnost?
dr. Simon Slokan – Nov zakon o šolski inšpekciji – kakovost in razvoj
dr. Matthew Zakreski – Moč ne-ničelnega razmišljanja: Kako poskrbeti, da bo vaša tesnoba delovala v vašo korist

 

 

Kontakt:
Vodja posveta: mag. Marko Strle, marko.strle@zrss.si
Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si