Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Nadaljevalni program šole za ravnatelje

Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje

20. in 21. april 2022, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

V zadnjem času opazimo velik odmik od učenja in poučevanja v tradicionalnem okolju v šoli/vrtcu, kjer sta si učenec in strokovni delavec blizu. Opaziti je tudi, da namesto pričakovanega sodelovanja doživljamo vedno večji odmik v vsakdanjih interakcijah in transakcijah. Pogled v prihodnost naj bo usmerjen k prenovi izobraževanja, ki ji je treba dati prednost pri osebni interakciji v družbenem okolju. Pri teh interakcijah je pomembna tudi tehnologija in digitalizacija, ki pa mora družbeni prostor nadgrajevati in ne omejevati. Našteto je razlog za razmišljanje o socioloških vidikih izobraževanja.

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Gradivo posveta:

dr. Mirjana Ule – Sociološki vidiki izobraževanja; razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke v Sloveniji 

mag. Darko Krašovec – Pravo v izobraževanju

Peter Svetina – Varuh človekovih pravic in sodelovanje v izobraževanju

mag. Katja Arzenšek Konjajeva in Doris Kužel – Moč vodenja skozi refleksijo in skriti kurikul

 

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva, katja.arzensek-konjajeva@zrss.si
Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

null