Nadaljevalni program šole za ravnatelje

Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje

17. in 18. januar 2017, Kongresni center Portus, Portorož

Letos smo se odločili za temo, ki povezuje vodenje in medgeneracijsko sodelovanje in je v današnji družbi za vse vzgojno-izobraževalne zavode vedno aktualnejša. Vse bolj se namreč zavedamo, kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, saj se v šolah in vrtcih vsak dan srečujemo s tem izzivom in ga bolj ali manj uspešno premagujemo. Pri medgeneracijskem sodelovanju je vodenje izjemno pomembno, če ne celo najpomembnejše. Kako, s kom bomo sodelovali, je seveda odvisno od okolja in načina vodenja, vsi pa se zavedamo, da to na vseh ravneh postaja vedno večja nujnost in že dolgo ni več samo izbira posameznega vodje.

Z medgeneracijskim sodelovanjem in ustreznim vodenjem odpiramo vrata najširši javnosti, kar pa zahteva veliko znanja in veščin z zelo različnih področij. Zato smo letošnji nadaljevalni program naravnali tako, da bomo lahko čim bolj učinkovito in profesionalno poglobili in nadgradili naša znanja in veščine, pomembne za vodenje v zvezi z medgeneracijskim sodelovanjem. Povabili smo priznane slovenske predavatelje, saj bomo tako še dodatno osvetlili izzive vodenja za medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa vam bomo ponudili prostor, kjer bomo izmenjali mnenja in kjer bo potekala profesionalna razprava. V debatnih skupinah se bomo pogovarjali o značilnostih generacij in z njimi povezanih strategijah vodenja, o vodenju starejših sodelavcev ter o medgeneracijskem sodelovanju v zbornici. Obenem pa nismo opustili našega in vašega železnega repertoarja: novosti s področja zakonodaje in finančnega poslovanja.

Evalvacijski vprašalnik

Gradivo posveta

Jana Kalin, Učitelji se učijo tudi drug od drugega – priložnosti za profesionalni razvoj v zbornici

Tatjana Horvat, O aktualnih novostih s področja financ

 

Kontakt: eva.valant@solazaravnatelje.si

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null