Dejavnost

Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev je Vlada Republike Slovenije leta 1995 ustanovila Šolo za ravnatelje. V skladu z aktom o ustanovitvi ŠR izvaja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, izdajanja knjig, revij in periodike ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju izobraževanja. Dejavnost ŠR je javna služba z dejavnostjo, ki je v javnem interesu.

Vizija

S profesionalnostjo in vsestranskim sodelovanjem bomo razvijali vodenje v vzgoji in izobraževanju na osebni, organizacijski in sistemski ravni.

Poslanstvo

Poslanstvo Šole za ravnatelje je, da krepimo zmožnosti za vodenje.

Dolgoročni cilji

 • Izboljšati vodenje in organizacijsko učinkovitost vrtcev in šol;
 • Izvajati dejavnosti vseživljenjskega učenja za vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • Izboljšati kakovost usposabljanj na področju vodenja in drugih strokovnih dejavnosti zavoda;
 • Povezati slovenske strokovnjake in praktike na področju vodenja v izobraževanju;
 • Prenašati rezultate raziskav, sodobnih teoretičnih spoznanj in strokovnih rešitev v prakso vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • Sodelovati v mednarodnih dejavnostih na področju vodenja v izobraževanju;
 • Izvajati razvojno-raziskovalno dejavnost;
 • Izvajati publicistično dejavnost.

Cilji v letu 2016

 • Izvajanje programov usposabljanja in vseživljenjskega učenja ravnateljev
 • Organiziranje strokovnih srečanj in posvetov
 • Izvajanje projektov ESS
 • Izvajanje mednarodnih projektov
 • Izvajanje publicistične dejavnosti
 • Izvajanje nalog na predlog MIZŠ
 • Spodbujanje uporabe IKT na področju vodenja VIZ
 • Informiranje javnosti o dejavnosti ŠR

Prednostne naloge v letu 2016

 • Izvajati programe usposabljanja na področju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Krepiti in razvijati vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Izvajati razvojne projekte MIZŠ na področju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Izboljšati organizacijsko kulturo, poslovanje in kadrovske potenciale zavoda
 • Pridobiti programe in projekte za izvajanje in nadgradnjo dejavnosti Šole za ravnatelje