Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Dejavnost

Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev je Vlada Republike Slovenije leta 1995 ustanovila Šolo za ravnatelje. V skladu z aktom o ustanovitvi ŠR izvaja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, izdajanja knjig, revij in periodike ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju izobraževanja. Dejavnost ŠR je javna služba z dejavnostjo, ki je v javnem interesu.

Vizija

S profesionalnostjo in vsestranskim sodelovanjem bomo razvijali vodenje v vzgoji in izobraževanju na osebni, organizacijski in sistemski ravni.

Poslanstvo

Poslanstvo Šole za ravnatelje je, da krepimo zmožnosti za vodenje.

Dolgoročni cilji

 • Izboljšati vodenje in organizacijsko učinkovitost vrtcev in šol;
 • Izvajati dejavnosti vseživljenjskega učenja za vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • Izboljšati kakovost usposabljanj na področju vodenja in drugih strokovnih dejavnosti zavoda;
 • Povezati slovenske strokovnjake in praktike na področju vodenja v izobraževanju;
 • Prenašati rezultate raziskav, sodobnih teoretičnih spoznanj in strokovnih rešitev v prakso vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • Sodelovati v mednarodnih dejavnostih na področju vodenja v izobraževanju;
 • Izvajati razvojno-raziskovalno dejavnost;
 • Izvajati publicistično dejavnost.

Dolgoročni cilji

 • Zagotavljanje stalne podpore ravnateljem in drugim vodstvenim delavcem na področju vodenja in kakovosti VIZ.
 • Razvijanje vodenja VIZ na osebni, organizacijski in sistemski ravni.
 • Izboljšanje organiziranosti, poslovanja in kadrovskih potencialov Šole za ravnatelje.

Kratkoročni cilji v letu 2019

 • Zagotavljanje stalne podpore ravnateljem in drugim vodstvenim delavcem na področju vodenja in kakovosti VIZ.
 • Zagotavljanje drugih oblik podpore ravnateljem za vodenje VIZ (posveti, svetovanje …).
 • Krepitev publicistične dejavnosti zavoda.
 • Posodabljanje in razvijanje novih programov usposabljanja in drugih oblik podpore.
 • Izvajanje ESS projektov na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju.
 • Krepitev razvoja mednarodnega sodelovanja.
 • Programsko, organizacijsko in kadrovsko preoblikovanje zavoda.
 • Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja.
 • Ciljno usmerjanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev ŠR.