Založništvo

Založniška dejavnost Šole za ravnatelje pokriva področje vodenja v izobraževanju. Izdajamo znanstvene in strokovne monografije, revijo Vodenje v izobraževanju, gradiva in e-zbornike. Pomemben del založniške dejavnosti so gradiva, namenjena udeležencem v programih Šole za ravnatelje.

Novosti