POLITIKA ZASEBNOSTI ŠOLE ZA RAVNATELJE

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo Šola za ravnatelje izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA

Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana.

Dodatne informacije glede upravljalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani Šole za ravnatelje (www.solazaravnatelje.si) oziroma na zahtevo na info@solazaravnatelje.si.

Upravljalec je tudi edini uporabnik osebnih podatkov in zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo neupravičeno posredoval tretjim osebam.

NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Na podlagi vašega soglasja bomo osebne podatke obdelovali za namene:

  • Obveščanja o dejavnostih Šole za ravnatelje in
  • Izdaje javnih listin (npr. potrdil, certifikatov, spričeval).

SOGLASJA

V primeru pridobitve soglasja bo Šola za ravnatelje obdelovala le za namene, za katere je soglasje podano.

PREKLIC SOGLASIJ

Soglasje lahko prekličete z vložitvijo vloge na elektronski naslov info@solazaravnatelje.si ter s pisno vlogo na naslov Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana.

V primeru preklica soglasja bo Šola za ravnatelje prenehala z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja. Podatki, ki so nujno potrebni za izdajo javne listine, bodo zaradi morebitnih kasnejših zahtevkov po izdaji teh listin, psevdonimizirani.

UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov info@solazaravnatelje.si ter s pisno vlogo na naslov Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana.

PRIDOBIVANJE PODATKOV

Šola za ravnatelje osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali prek tretjih oseb, pri čemer v obeh primerih obdeluje iste vrste osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Šoli za ravnatelje lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki s Šolo za ravnatelje sklene pogodbeno razmerje (npr. ravnatelj, ki zbira osebne podatke svojih zaposlenih za namene izobraževanj v Šoli za ravnatelje). V tem primeru je tretja oseba dolžna pridobiti ustrezno soglasje za posredovanje osebnih podatkov Šoli za ravnatelje ter uporabnika o tem seznaniti.

Podatki, ki jih Šola za ravnatelje zbira o posameznikih so: ime in priimek, elektronska pošta, EMŠO, naslov, telefonska številka, izobrazba, delovno mesto in naziv, delodajalec, udeležba na izobražebanjih in usposabljanjih ter izdana potrdila.

OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki bodo v skladu z namenom obveščanja in izdaje javnih listin hranjeni do preklica.

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko s pisno vlogo na elektronski naslov info@solazaravnatelje.si ter s pisno vlogo na naslov Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana, zahtevajo:

  • Izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih Šola za ravnatelje o uporabniku obdeluje,
  • Popravek podatkov v primerih, ko hranjeni osebni podatki niso pravilni,
  • Izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pri čemer bodo s strani upravljalca obveščeni, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših zahtevkov za izdajo javnih listin.

PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da Šola za ravnatelje pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.

KONČNA DOLOČBA

Ta Politika zasebnosti začne veljati s 25. 5. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje za uporabnike, ki bodo v sistem ŠRIS prvič prijavljeni po 25. 5. 2018. Za uporabnike, ki so v sistemu ŠRIS že prijavljeni, prične Politika zasebnosti veljati od 25. 6. 2018.