Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XXV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Poskrbeti zase in skrbeti za druge

4. in 5. april 2023, Hotel Slovenija, Portorož

Področje vzgoje in izobraževanja pomembno vpliva na življenja vseh, ki so z njim kakorkoli povezani, tj. otroci, učenci, dijaki, strokovni delavci, starši in drugi deležniki, zato je ključnega pomena, da izobraževalno okolje zagotavlja varnost in daje pozornost tudi zdravemu in kakovostnemu načinu življenja. UNESCO-va (2022) posodobljena »Strategija izobraževanja za zdravje in dobro počutje« predstavlja vizijo za delovanje izobraževalnih sistemov za boljše zdravje in dosežke vseh otrok, učencev in strokovnih delavcev ter posledično bolj miren, zdrav in trajnostni planet. Kar velja za »uporabnike« izobraževalnih sistemov, velja tudi za »izvajalce«, torej vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Številne raziskave namreč kažejo, da delovno okolje in zahteve na delovnem mestu pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Prav tako so raziskave pokazale, da je vzgojiteljski in učiteljski poklic izjemno stresen, kar se lahko odraža tudi v slabem počutju, izgorelosti in zapuščanju delovnih mest v vzgoji in izobraževanju. Stres na delovnem mestu je največkrat povezan s preveliko delovno obremenitvijo in pomanjkanjem časa. Dejavniki, ki stres zmanjšujejo, so predvsem pozitivni medosebni odnosi in zavedanje o pomembnosti opravljanja pedagoškega poklica. Kako torej ustvariti delovno okolje, kjer bodo zaposleni zavzeti in motivirani, kjer se bodo dobro počutili in to prenašali tudi na otroke, učence, dijake? Za opravljanje vseh nalog, ki jih prinaša delovno mesto pomočnika ravnatelja, to pomeni imeti znanje, izkušnje, veliko energije, pa tudi zavedanje, da lahko pomembno vplivamo na dobro počutje tistih, s katerimi sodelujemo. Letošnje strokovno srečanje je tako namenjeno temu, da razmislimo o sebi in o drugih in o tem, kako delovati s ciljem ustvarjanja delovnega in učnega okolja, kjer se zaposleni lahko z veliko energije, navdušenja in dobrega počutja lotevajo vsakdanjih izzivov svojega poslanstva.

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Predstavitve predavanj in delavnic:

Razumeti in podpirati dobro počutje zaposlenih v  vzgojno-izobraževalnih zavodih, dr. Helen Kelly

Organizacija dela in časa, dr. Mihaela Zavašnik

Odkrivanje skrivnosti zaupanja, mag. Marko Strle

Krepitev kulture gibanja in zdravja, Špela Bergoč

Rezilientnost kot individualna in timska moč – kako jo načrtno krepiti?, dr. Darja Plavčak

Vrline in občutek poslanstva kot dejavnika delovnega zadovoljstva učiteljev, dr. Polona Gradišek

Predstavitve primerov dobrih praks o skrbi za dobro počutje na delovnem mestu – Aleksandra Valančič, Liljana Plaskan, Peter Pirc

 

 

Vodja posveta: mag. Vlasta Poličnik, vlasta.policnik@zrss.si
Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si