XX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Pravičnost, enakost, etičnost in vloga pomočnika ravnatelja

6. in 7. marec 2018, Kongresni center Portus, Portorož

Položaj vzgojno-izobraževalnih zavodov v družbi znanja se že nekaj časa spreminja, zato se nam porajajo nova vprašanja o njihovi vlogi tudi v zvezi z zagotavljanjem pravičnosti in enakih možnosti za vse. Pravičnost in enakost pomenita zagotavljanje enakovrednih pogojev za razvoj učnih potencialov ne glede na družbeno, ekonomsko in kulturno okolje, od koder prihajajo učenci. Nanašata se tudi na inkluzivnost, se pravi na razvoj takega učnega okolja, v katerem se vsakdo lahko nauči temeljnih veščin. Na ravni organizacije pravičnost in enakost pomenita ustvarjanje možnosti in priložnosti, da vsak zaposleni lahko razvije svoje talente, zmožnosti in sposobnosti ter jih prenese v svoje delovno okolje. Pravičnost in enakost pa sta obenem tudi izjemno občutljivi in ranljivi vsebini vzgojno-izobraževalnega sistema in zavodov, še zlasti ko gre za vodenje. Zato je etična dimenzija njuna nujna spremljevalka.
Na letošnjem posvetu pomočnikov ravnateljev bomo v uvodnih referatih, na delavnicah in okrogli mizi združili poglede na pravičnost, enakost in etičnost glede na vlogo pomočnikov ravnateljev. Posvet je torej priložnost za premislek o temah, ki zaznamujejo naše delo, pa tudi naše vsakdanje življenje, in za razpravo o naših vrednotah in ravnanjih.

 

PROGRAM

Gradivo

Kršitve pravic otrok – Vlasta Nussdorfer

Dostopnost kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje – Petra Gajžler, Bogdana Borota, Mojca Jan Zoran

Učinkovito sodelovanje med ravnateljem in pomočnikom – Polona Peček in Justina Erčulj; Štefan Žun in Mirjana Kravcar; Majda Pikl in Polona Učakar; Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek in Dijana Korošec; Marjana Zupančič, Terezija Tabor in Mojca Laznik

Moralne in etične dileme pomočnikov ravnateljev – Peter Markič in Rado Kostrevc

Pogled na inkluzivno družbo skozi oči ravnatelja – Matjaž Barič

 

 

Kontakt: eva.valant@solazaravnatelje.si ali 031 837 873

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null