XIX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Inovativnost, ustvarjalnost in vloga pomočnikov ravnateljev

7. in 8. marec 2017, Kongresni center Portus, Portorož

Inovativnost in ustvarjalnost sta ključni za uspešno delovanje organizacij in tudi vseh nas, zato ju je treba pri mladih spodbujati na vseh področjih. Začeti moramo že v vrtcu, nadaljevati v osnovni in srednji šoli. Ob tem se vloga vzgojiteljev in učiteljev spreminja, saj njihova najpomembnejša naloga postaja oblikovanje učnih okolij, ki spodbujajo povezovanje in sodelovanje na vseh ravneh, aktivno vključevanje otrok, učencev in dijakov v učni proces ter njihovo odgovornost za učenje in dosežke. Da bi še učinkoviteje razvijali inovativnost in ustvarjalnost pri mladih, ju morajo ravnatelji in pomočniki ravnateljev aktivno spodbujati pri učiteljih in vzgojiteljih.

Gradivo posveta

Blaž Koritnik: Ustvarjalni možgani

Blaž Zupan: Spodbujanje kreativnosti s prototipiranjem

Marijana Jazbec: Skrita sporočila v pisavi otrok, članek1, članek2

Majda Cencič in Tina Štemberger: Spodbujanje in razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti

Kaja Rangus: Kako spodbuditi inovativnost med učenci

Branka Likon in Lidija Goljat Prelogar: Nove ideje, nova spoznanja

Amalija Žakelj: Od ideje do poslovnega modela

 

Kontakt: eva.valant@solazaravnatelje.si ali 031 837 873

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null