XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Iskanje odgovorov na izzive VIZ v spreminjajočem se okolju:  vloga pomočnika ravnatelja

5. in 6. marec 2019, Kongresni center Portus, Portorož

Okolje, v katerem živimo, postaja vse bolj kompleksno in vse manj predvidljivo. Pomembne izzive za delo vzgojno-izobraževalnih zavodov predstavljajo na primer umetna inteligenca, spremenjen trg dela in novi poklici, demografija ter večkulturnost. Vse to vpliva na delo z otroki, učenci in dijaki, kot tudi na vodenje zaposlenih, zato je nujno pretehtati dosedanje prakse in po potrebi predvideti nove pristope. Ob tem se odpirajo številna vprašanja: od kod črpati nova znanja, kako jih čim bolj učinkovito umestiti v mikro okolje posameznih zavodov in kakšna je pri tem vloga pomočnika ravnatelja.

Letošnji posvet pomočnikov ravnateljev je tako namenjen predavanjem in delavnicam s strokovnimi razpravami o najpomembnejših spremembah delovanja šol in vrtcev v spremenjenih delovnih okoliščinah ter iskanju odgovorov na odprta vprašanja, ki jih te spremembe prinašajo.

POMEMBNI DATUMI:
Objava programa: februar 2019
Prijava na posvet preko KATISa: februar 2019

Kontakt: eva.valant@solazaravnatelje.si

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null