Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Tudi v letu 2023 na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse. V spletnih strokovnih razpravah sodelujejo predavatelji Šole za ravnatelje in ravnatelji svetovalci. Spletne strokovne razprave bodo predvidoma potekale enkrat mesečno, predvidoma tretjo sredo v mesecu med 10.30 in 12.00 uro.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.


ABC PRAVA V IZOBRAŽEVANJU

V mesecu aprilu bomo organizirali spletno strokovno razpravo na temo pravnih vprašanj v izobraževanju. Pravnik, mag. Darko Krašovec, bo odgovarjal na najbolj pereča vprašanja ravnateljev.

Vabimo vas, da nam do 31. 3. 2023 pošljete vprašanja povezana s pravom, z zakonodajo, na katera bi želeli dobiti odgovor. Vprašanje zastavite TUKAJ.

Spletna razprava bo 6. aprila 2023 ob 13.30.

Na razpravo se prijavite TUKAJ do 4. aprila.


MOČ COACHING VEŠČIN IN ORODIJ PRI VODENJU

V mesecu marcu bomo organizirali spletno razpravo z naslovom Moč coaching veščin in orodij pri vodenju. V spletni razpravi bomo poglobili vedenje in razumevanje coachinga kot oblike profesionalnega učenja. Govorili bomo o konkretnih možnostih uporabe coachinga v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Razumeti je namreč treba, da coaching lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni posamezniki (z licencami), a je hkrati mogoče usposobiti ravnatelje in strokovne delavce za uporabo posameznih elementov coachinga, ki jim običajno rečemo coaching veščine in orodja, in lahko služijo kot oblika podpore. V spletni razpravi bomo predstavili in razpravljali tudi o nekaterih konkretnih coaching orodjih, ki lahko pomagajo ravnatelju pri vodenju (npr. členjenje ciljev, piramida realizacije, iskanje zlatih veščin).

Spletno razpravo v mesecu marcu bo vodila  dr. Mihaela Zavašnik, ZRSŠ, Šola za ravnatelje.

Spletna razprava  bo 21. marca 2023, med 10.30 in 12.00 uro.

Namen razprave je poglabljanje vedenja in razumevanja coaching veščin pri vodenju.

Na razpravo se prijavite TUKAJ do 17. 3. 2023.

 


MEDNARODNO SODELOVANJE V AKCIJAH ERASMUS+ PROGRAMA

Spletno strokovno razpravo bo tokrat vodila dr. Mihaela Zavašnik, ZRSŠ, Šola za ravnatelje z gostjo Urško Šraj, vodjo področja splošnega šolskega izobraževanja, CMEPIUS.

Tokratna spletna strokovna razprava je namenjena pogovoru o mednarodnem sodelovanju, možnostih in priložnostih ter pomembnih aktivnostih ter rokih in bo potekala na daljavo 27. 1. 2023 med 10.30 in 12.00 uro. Del programa Erasmus+, ki je namenjen vrtcem, osnovnim, srednjim, glasbenim šolam, šolam za otroke s posebnimi potrebami, dijaškim domovom namenja sredstva za profesionalni razvoj zaposlenih na instituciji, omogoča mednarodno povezovanje in krepitev medkulturne, IKT kompetence, kompetence sporazumevanja v tujem jeziku, izboljšuje klimo na organizaciji in v razredu/igralnici. Na razpisu Erasmus+ bo Cmepius v letu 2023 za področje splošnega šolskega izobraževanja razdelil več kot 5 milijonov sredstev. Na srečanju bodo predstavljene vse aktualne akcije programa Erasmus+, razpisni pogoji, možnosti sofinanciranja in koristi, ki jih sodelujočim prinaša program Erasmus+.

Namen razprave je informirati ravnatelje o možnostih, priložnostih, koristih in učinkih, ki jih prinaša mednarodno sodelovanje v okviru Erasmus+ akcij.  

Na razpravo se prijavite TUKAJ do 26. 1. 2023.


VKLJUČEVNANJE UČENCEV S STATUSOM TUJCA IN MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

Tudi v tem letu na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse.
Tokratna spletna strokovna razprava je namenjena debati o vključevanju učencev priseljencev oziroma učencev s statusom tujca in možnosti za izobraževanje.
Namen razprave je na podlagi primerov prakse vodenja oblikovati usmeritve za vodenje in vključevanje vseh. Ravnatelj se mora ob vključevanju učencev tujcev hitro odzivati in odločati ter pri tem upoštevati okoliščine in vse razpoložljive informacije ob jasnem zaznavanju, kaj je v danih trenutkih dobro tako za učence, otroke kot za zaposlene v posameznem zavodu.

Izvajalci: dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, ZRSŠ, Šola za ravnatelje

Termin: sreda, 14. december 2022, 10.30 do 12.00, zoom

Na razpravo se prijavite preko ŠRISa do 11. 12. 2022.


VZGOJITELJI, UČITELJI 50 LET PLUS IN ŠE VEDNO ZAVZETI – NA KAJ LAHKO VPLIVA RAVNATELJ?

S staranjem slovenskega prebivalstva se povečuje tudi povprečna starost zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Raste delež starejših zaposlenih, starih od 55 do 65 let. V praksi vrtcev in šol so mnenja o starejših zaposlenih različna, tako glede omejitev, ki jih prinaša starost kot glede zavzetosti posameznikov. V spletni razpravi »Vzgojitelji, učitelji 50 let plus in še vedno zavzeti – na kaj lahko vpliva ravnateljica, ravnatelj?» bomo čas namenili opredelitvi pojmov »starejši zaposleni« in »zavzetost pri delu«. Razmislili bomo o svojih stališčih in poglobili poznavanje izzivov povezanih z zavzetostjo starejših zaposlenih pri delu. Spoznali bomo temeljne dejavnike in ključne vodstvene pristope, ki krepijo zavzetost starejših sodelavcev na delovnem mestu ter dva primera ravnateljev iz prakse vodenja vrtca in šole. Večji del časa bo namenjen odprtim vprašanjem ravnateljev in izmenjavi primerov dobrih praks vodenja starejših zaposlenih.

Izvajalci: dr. Tatjana Ažman (ZRSŠ-ŠR), Liljana Plaskan (Vrtec Litija), Rafko Lah (OŠ Frana Albrehta Kamnik)

Termin: četrtek, 14. april 2022, 11.00 do 12.30, zoom, 90 minut

Na razpravo se prijavite preko ŠRIS-a, do ponedeljka, 11. 4. 2022.


SKRITA MOČ VODENJA ZA SPODBUDNO DELOVNO IN UČNO OKOLJE

Prva spletna strokovna razprava je namenjena debati o skriti moči vodenja za spodbudno učno okolje. Izvedla jo bo mag. Katja Arzenšek Konjajeva skupaj z ravnateljico svetovalko Suzano Deutsch (OŠ Fokovci), 16. 3. 2022 med 10.30 in 12.00 uro.

Namen razprave je na podlagi primerov prakse vodenja oblikovati  usmeritve za vodenje strokovnih delavcev v hitro spreminjajočih se razmerah. V takšnih razmerah  postaja vloga vodje – ravnatelja pri usmerjanju strokovnih delavcev in podpori ob vedno novih izzivih še bolj pomembna. Ravnatelj se mora hitro odzivati in odločati ter pri tem upoštevati okoliščine in vse razpoložljive informacije ob jasnem zaznavanju, kaj je v danih trenutkih dobro tako za učence, otroke kot za zaposlene v posameznem zavodu.

Na razpravo se prijavite preko ŠRIS-a,  do petka, 11. 3. 2022.


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


Že izvedene strokovne razprave: