Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Tudi v letu 2024 na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse. V spletnih strokovnih razpravah sodelujejo predavatelji Šole za ravnatelje in ravnatelji svetovalci. Spletne strokovne razprave bodo predvidoma potekale enkrat mesečno.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.

 

NAPOVEDNIK SPLETNIH RAZPRAV

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Najavljamo spletne strokovne razprave v mesecu maju in juniju.

V sredo, 29. 5. 2024, ob 13.00 bo spletna strokovna razprava na temo Napredovanje strokovnih delavcev v nazive, ki jo bo izvedel Urad za razvoj kadrov s predstavniki ministrstva za izobraževanje, razpravo bo moderirala mag. Katja Arzenšek Konjajeva. Prosimo, da se prijavite na spodnji povezavi. Prosimo, da vpišete tudi vprašanja. https://zrss.1ka.si/ssrpravilnik

 

V sredo, 12. 6. 2024, ob 13.00 bo spletna strokovna razprava na temo Umetna inteligenca in možnosti uporabe v izobraževanju, ki jo bo izvedel Simon Konečnik, s Šolskega centra Velenje, razpravo bo moderirala mag. Katja Arzenšek Konjajeva, prosimo, prijavite se na spodnji povezavi. https://zrss.1ka.si/ssrUI

 

 

Mag. Katja Arzenšek Konjajeva, višja predavateljica Šole za ravnatelje


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


Že izvedene strokovne razprave:

 • Vodenje in organizacija učenja na daljavo – ravnateljeva vloga in naloge: Katja Arzenšek Konjajeva, Branka Likon, Romana Epih, Nives Počkar, Anita Ambrož, Breda Forjanič, Simon Konečnik, Janja Zupančič, Janja Bogataj, Nevenka Lamut
 • Pedagoško-didaktični vidiki izobraževanja na daljavo: Mihaela Zavašnik, Ciril Dominko, Janja Zupančič
 • Vodenje sodelavcev na daljavo v korona časih: Tatjana Ažman, Janja Bogataj, Nevenka Lamut
 •  Aktualni pravni vidiki: Sebastjan Čagran, Romana Epih, Marko Primožič
 • Kako (po)skrbim zase: Lea Avguštin, Peter Markič, Polona Kenda, Marta Korošec
 • Izzivi trenutnih komunikacijskih poti: Polona Peček, Vlasta Poličnik, Verica Šenica Pavletič, Nives Počkar
 • Konflikti v VIZ in kako jih reševati: Doroteja Lešnik Mugnaioni, Anita Ambrož, Majda Vehovec
 • Načrtovanje vzgojnega delovanja: Katja Arzenšek Konjajeva, Anita Ambrož
 • Skrita moč vodenja za spodbudno in učno okolje: Katja Arzenšek Konjajeva, Suzana Deutsch
 • Vzgojitelji, učitelji 50 let plus in še vedno zavzeti – na kaj lahko vpliva ravnatelj?: Tatjana Ažman, Liljana Plaskan, Rafko Lah
 • Vključevanje učencev s statusom tujca in možnosti za izobraževanje: Stanka Lunder Verlič, Katja Arzenšek Konjajeva
 • Mednarodno sodelovanje v akcijah erasmus+ programa: Mihaela Zavašnik, Urška Šraj
 • Moč coaching veščin in orodij pri vodenju: Mihaela Zavašnik
 • ABC prava v izobraževanju: Slavica Čebular Musar
 • (Iz)viri osebne moči odločanja pri vodenju: dr. Tatjana Ažman
 • Moč sodelovalnega vodenja: mag. Vlasta Poličnik
 • ABC prava: mag. Darko Krašovec
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive: Vesna Lebar, Simon Zakovšek, dr. Miha Lovšin, MVI
 • Mednarodno sodelovanje v akcijah Erasmus+ programa: dr. Mihaela Zavašnik, Urška Šraj
 • Organizacija tematske konference in vodenje za profesionalni razvoj strokovnih delavcev: mag. Katja Arzenšek Konjajeva in Robert Gajšek