Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

V Šoli za ravnatelje se zavedamo pomena podpornega okolja v spreminjajočih se okoliščinah, zato smo se odločili za novo obliko podpore ravnateljicam in ravnateljem, in sicer rednih mesečnih spletnih strokovnih razprav o vodenju, ki bodo vsak tretji teden v mesecu. Z njimi  želimo spodbuditi kolegialno oziroma medsebojno svetovanje kot interaktiven pristop med strokovnjaki,   usmerjeno v spodbujanje reševanja problemov, izmenjavo rešitev, ki so se v praksi izkazale kot učinkovite in tudi  v zmanjšanje osamljenosti v poklicu. Ravnatelje vabimo k soustvarjanju in izmenjavi izkušenj za spodbujanje in usmerjanje sodelovanja med strokovnimi delavci, kar omogoča povezanost in enotnost kolektiva ter obenem razvijanje ustvarjalnosti posameznikov.

Redne mesečne spletne strokovne razprave bodo izvajali predavatelji Šole za ravnatelje v sodelovanju z ravnatelji svetovalci. Razprave bodo temeljile na izkušnjah ravnateljev svetovalcev in bodo podkrepljene s praktičnimi primeri s različnih področij vodenja.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.


Majska spletna strokovna razprava Načrtovanje vzgojnega delovanja bo usmerjena na vprašanja, povezana s postopki pri načrtovanju, na kaj naj bo ravnatelj pozoren, oblikovanje ciljev, vizije. Ta čas prinaša tudi na tem področju izzive, za katere ustrezne rešitve v vzgojno-izobraževalnih zavodih šele iščemo in jih preskušamo. Razprava je namenjena predvsem ravnateljem, udeležijo pa se je lahko vodje timov za vzgojno načrtovanje skupaj z ravnatelji VIZ.
Razprava bo temeljila na predstavitvi strokovnih izhodišč, ki jih bo predstavila mag. Katja Arzenšek Konjajeva, predavateljica Šole za ravnatelje ter izkušenj in praktičnih in konkretnih primerov ravnateljice-svetovalke Anite Ambrož iz OŠ Muta. Razprava bo v sredo, 19. maja 2021 ob 12. uri, uporabili bomo aplikacijo Zoom.

Več informacij


V sledečih mesecih nadaljujemo z naslednjimi temami:

–           Razvoj VIZ in skrb za sistematično ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: Branka Likon, Mateja Brejc
–           Profesionalni razvoj strokovnih delavcev: Mihaela Zavašnik, Tatjana Ažman
–           Spremljanje dela na daljavo: Katja Arzenšek Konjajeva, Branka Likon


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


Že izvedene strokovne razprave: