Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Tudi v letu 2022 na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse. V spletnih strokovnih razpravah sodelujejo predavatelji Šole za ravnatelje in ravnatelji svetovalci. Spletne strokovne razprave bodo predvidoma potekale enkrat mesečno, predvidoma tretjo sredo v mesecu med 10.30 in 12.00 uro.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.


VKLJUČEVNANJE UČENCEV S STATUSOM TUJCA IN MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

Tudi v tem letu na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse.
Tokratna spletna strokovna razprava je namenjena debati o vključevanju učencev priseljencev oziroma učencev s statusom tujca in možnosti za izobraževanje.
Namen razprave je na podlagi primerov prakse vodenja oblikovati usmeritve za vodenje in vključevanje vseh. Ravnatelj se mora ob vključevanju učencev tujcev hitro odzivati in odločati ter pri tem upoštevati okoliščine in vse razpoložljive informacije ob jasnem zaznavanju, kaj je v danih trenutkih dobro tako za učence, otroke kot za zaposlene v posameznem zavodu.

Izvajalci: dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, ZRSŠ, Šola za ravnatelje

Termin: sreda, 14. december 2022, 10.30 do 12.00, zoom

Na razpravo se prijavite preko ŠRISa do 11. 12. 2022.


VZGOJITELJI, UČITELJI 50 LET PLUS IN ŠE VEDNO ZAVZETI – NA KAJ LAHKO VPLIVA RAVNATELJ?

S staranjem slovenskega prebivalstva se povečuje tudi povprečna starost zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Raste delež starejših zaposlenih, starih od 55 do 65 let. V praksi vrtcev in šol so mnenja o starejših zaposlenih različna, tako glede omejitev, ki jih prinaša starost kot glede zavzetosti posameznikov. V spletni razpravi »Vzgojitelji, učitelji 50 let plus in še vedno zavzeti – na kaj lahko vpliva ravnateljica, ravnatelj?» bomo čas namenili opredelitvi pojmov »starejši zaposleni« in »zavzetost pri delu«. Razmislili bomo o svojih stališčih in poglobili poznavanje izzivov povezanih z zavzetostjo starejših zaposlenih pri delu. Spoznali bomo temeljne dejavnike in ključne vodstvene pristope, ki krepijo zavzetost starejših sodelavcev na delovnem mestu ter dva primera ravnateljev iz prakse vodenja vrtca in šole. Večji del časa bo namenjen odprtim vprašanjem ravnateljev in izmenjavi primerov dobrih praks vodenja starejših zaposlenih.

Izvajalci: dr. Tatjana Ažman (ZRSŠ-ŠR), Liljana Plaskan (Vrtec Litija), Rafko Lah (OŠ Frana Albrehta Kamnik)

Termin: četrtek, 14. april 2022, 11.00 do 12.30, zoom, 90 minut

Na razpravo se prijavite preko ŠRIS-a, do ponedeljka, 11. 4. 2022.


SKRITA MOČ VODENJA ZA SPODBUDNO DELOVNO IN UČNO OKOLJE

Prva spletna strokovna razprava je namenjena debati o skriti moči vodenja za spodbudno učno okolje. Izvedla jo bo mag. Katja Arzenšek Konjajeva skupaj z ravnateljico svetovalko Suzano Deutsch (OŠ Fokovci), 16. 3. 2022 med 10.30 in 12.00 uro.

Namen razprave je na podlagi primerov prakse vodenja oblikovati  usmeritve za vodenje strokovnih delavcev v hitro spreminjajočih se razmerah. V takšnih razmerah  postaja vloga vodje – ravnatelja pri usmerjanju strokovnih delavcev in podpori ob vedno novih izzivih še bolj pomembna. Ravnatelj se mora hitro odzivati in odločati ter pri tem upoštevati okoliščine in vse razpoložljive informacije ob jasnem zaznavanju, kaj je v danih trenutkih dobro tako za učence, otroke kot za zaposlene v posameznem zavodu.

Na razpravo se prijavite preko ŠRIS-a,  do petka, 11. 3. 2022.


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


Že izvedene strokovne razprave: