SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

V Šoli za ravnatelje se zavedamo pomena podpornega okolja v spreminjajočih se okoliščinah, zato smo se odločili za novo obliko podpore ravnateljicam in ravnateljem, in sicer rednih mesečnih spletnih strokovnih razprav o vodenju, ki bodo vsak tretji teden v mesecu. Z njimi  želimo spodbuditi kolegialno oziroma medsebojno svetovanje kot interaktiven pristop med strokovnjaki,   usmerjeno v spodbujanje reševanja problemov, izmenjavo rešitev, ki so se v praksi izkazale kot učinkovite in tudi  v zmanjšanje osamljenosti v poklicu. Ravnatelje vabimo k soustvarjanju in izmenjavi izkušenj za spodbujanje in usmerjanje sodelovanja med strokovnimi delavci, kar omogoča povezanost in enotnost kolektiva ter obenem razvijanje ustvarjalnosti posameznikov.

Redne mesečne spletne strokovne razprave bodo izvajali predavatelji Šole za ravnatelje v sodelovanju z ravnatelji svetovalci. Razprave bodo temeljile na izkušnjah ravnateljev svetovalcev in bodo podkrepljene s praktičnimi primeri s različnih področij vodenja.


Januarska spletna strokovna razprava Kako (po)skrbim zase bo usmerjena na vprašanja, povezana s skrbjo zase in vodenjem VIZ. Ta čas prinaša tudi na tem področju izzive, za katere ustrezne rešitve v vrtcih in šolah šele iščemo in jih preskušamo. Dotaknili se bomo vprašanj, ki zadevajo aktualne zadeve vodenja in dobrega počutja v kriznih časih.

Razprava bo temeljila na predstavitvi strokovnih izhodišč s strani mag. Petra Markiča in Leje Avguštin, predavateljev Šole za ravnatelje ter izkušenj in praktičnih primerov ravnateljic svetovalk  in ravnateljev svetovalcev Polone Kenda, OŠ Simona Kosa Podbrdo in Marte Korošec, Vrtec Vodmat.

Razprava bo potekala 12. 1. 2021 ob 17.00 s ponovitvijo 14. 1. 2021 ob 10.00. 


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


V sledečih mesecih nadaljujemo z naslednjimi temami:

–           Razvoj VIZ in skrb za sistematično ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: Branka Likon, Mateja Brejc

–           Komuniciranje in vodenje na daljavo: Polona Peček, Vlasta Poličnik

–           Profesionalni razvoj strokovnih delavcev: Mihaela Zavašnik, Tatjana Ažman

–           Spremljanje dela na daljavo: Katja Arzenšek Konjajeva, Branka Likon

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije. Zaradi načina in oblike dela je število spletnih mest omejeno, zato vas prosimo, da se pravočasno prijavite za vsako izvedbo posebej. Spletne strokovne razprave bodo trajale 120 minut.