VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju:

Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja

2. in 3. april 2019, Hotel Slovenija, Portorož

Posvet usmerjamo v raziskovanje vodenja, učenja in poučevanja ter povezanost med njimi, in sicer kot nadaljevanje lanskega posveta, kjer je bila izpostavljena vloga ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Letošnje raziskovalno vprašanje je, kako z različnimi  vodstvenimi in učnimi pristopi izboljšujemo vodenje in učenje ter kako to vemo oz. s čim to lahko podpremo.

Posveta se je udeležilo 210 strokovnih delavcev vrtcev in šol ter drugih (javnih) zavodov s področja šolstva. Predstavljenih je bilo 68 referatov in izvedenih 13 interaktivnih delavnic. Temo so osvetlili tudi trije plenarni predavatelji ter o njej razpravljali udeleženci v uvodni debatni kavarni.

Program
Napovedi predavanj in debatne kavarne ter predstavitve izvajalcev
Razpored predstavitev prispevkov

Fotografije s posveta – 1., 2., 3., 4. in 5. del

Gradivo dr. Eve Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Evalvacija posveta je mogoča v sistemu Katis do 26. aprila 2019 (za tiste, ki ste se posveta udeležili oba dneva).

Naslednji posvet bo 7. in 8. aprila 2020.

Dodatne informacije: branka.likon@solazaravnatelje.si

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null