VI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Vodenje, ki (se) spreminja. Razvoj in perspektive vodenja v izobraževanju

4. in 5. april 2017, Kongresni center Portus, Portorož

Leta 1998 smo organizirali prvi »aprilski« posvet Vodenje v izobraževanju. V tem času smo obravnavali zelo različne teme, ki smo jih povezovali z vodenjem, in sicer komunikacijo, spremembe, sodelovanje, odgovornost, klimo, kulturo, načrtovanje, (samo)evalvacijo, raznolikost, podatke, učenje, znanje in spretnosti, inovativna učna okolja … Lahko bi rekla, da smo od »šolskega managementa« skozi leta razvijali trenutni poudarek, ki bi ga lahko povzeli kot »vodenje učenja« in »udejanjanje inovativnih učnih okolij«.

Dvajseti posvet, od tega že šesti znanstveni, je priložnost, da se ozremo v preteklost in pogledamo, kako se je vodenje ob različnih konceptih, oblikah in predvsem na različnih, med seboj vedno bolj povezanih ravneh razvijalo. Poleg tega pa je posvet odlična priložnost, da skupaj razmislimo o perspektivah vodenja. Dejstvo je namreč, da od vodenja in vodij na različnih ravneh izobraževalnega sistema še nikoli nismo toliko pričakovali. Svet (in izobraževanje) potrebuje vodje, ki bodo presojali ob védenju, da je vse kontekstualno, vodje, ki se bodo odločali ob védenju, da se vse spreminja, in ki bodo ukrepali ob védenju, da je vse odvisno od pravočasnosti. Eden od ključnih elementov vodenja je torej na eni strani mikro upravljanje, na drugi pa velika slika pričakovanj za prihodnost. Kje torej smo in predvsem kam gremo? Katera so temeljna vprašanja v izobraževanju, s katerimi se vodenje srečuje in na katera zna in zmore odgovoriti? In kako?

Kaj pravzaprav je vodenje v vzgoji in izobraževanju oziroma kdo je vodja, ki mu to odgovornost, naloge in s tem povezana pričakovanja in zahteve pripisujemo in nalagamo? Lahko bi rekli, da je vodenje v vzgoji in izobraževanju proces prepoznavanja talentov in zavzetosti učiteljev, vzgojiteljev, otrok, učencev, dijakov, staršev in drugih deležnikov in usmerjanje k doseganju zastavljenih izobraževalnih ciljev. Seveda je vodenje predvsem odgovornost »odločevalcev« ter ravnateljic in ravnateljev. Vedno bolj pa je v ospredju tudi vodenje na drugih ravneh, predvsem vodenje učiteljev in vzgojiteljev. Tako npr. velja, da učitelji in vzgojitelji z različnimi vlogami prispevajo h kakovostnemu delovanju vrtcev in šol ter dosežkom otrok, učencev in dijakov. Ne glede na to, ali gre za formalno ali neformalno dodeljene oziroma prepoznane vloge, se s tem krepi zmožnost vzgojno-izobraževalnega zavoda, da nenehno postaja vse boljši.

PROGRAM POSVETA

PROGRAM PREDSTAVITEV REFERATOV IN PLAKATOV

PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV IN POVZETKI PLENARNIH PREDAVANJ
Gradivo s predavanja dr. Andreja Korena.

Gradivo za udeležence s povzetki predstavitev.

 

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null