VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja

10. in 11. april 2018, Hotel Slovenija, Portorož

V središče tokrat postavljamo vlogo ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Osredotočamo se tudi na sodelovanje strokovnih delavcev v razpravi in refleksiji lastne prakse preko različnih oblik sodelovanja, začenši z medsebojno delitvijo idej, konkretnih didaktičnih pristopov v praksi do oblikovanja šolskih razvojnih timov, timov za samoevalvacijo, delovanja aktivov, oddelčnih učiteljskih zborov in podobno. Prispevki bodo predstavljali, kaj se dogaja in kaj se zgodi, ko vzgojno-izobraževalni zavod postaja skupnost učenja, ki presega izolirano delo posameznega strokovnega delavca.

Program

Napovedi predavanj

Prijavnica v sistemu KATIS bo odprta do 5. aprila 2018 (poimenovana je VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja).

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Razpis

Navodila za prijavo in predstavitev prispevka

Pomembni datumi
Objava razporeda predstavitev prispevkov: 20. marec 2018
Prijava udeležbe preko sistema KATIS: do 5. aprila 2018 (Avtorje prispevkov prosimo, da potrdijo predstavitev s prijavo v KATIS.)
Rezervacija prenočišča: do 8. aprila 2018
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju: do 30. aprila 2018