VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju:

Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja

2. in 3. april 2019, Hotel Slovenija, Portorož

Posvet usmerjamo v raziskovanje vodenja, učenja in poučevanja ter povezanost med njimi, in sicer kot nadaljevanje lanskega posveta, kjer je bila izpostavljena vloga ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Letošnje raziskovalno vprašanje je, kako z različnimi  vodstvenimi in učnimi pristopi izboljšujemo vodenje in učenje ter kako to vemo oz. s čim to lahko podpremo. Pri tem osvetljujemo predvsem področji učiteljevega in ravnateljevega raziskovanja lastne prakse. Skupnosti učenja namreč opolnomočijo vse udeležence za uspešnejše učenje ter za uvajanje izboljšav učenja in poučevanja. Sodelovanje kot temelj skupnosti učenja je v resnici sistematičen proces, kjer ravnatelji in učitelji v skupinah analizirajo in izboljšujejo prakso vodenja in poučevanja, s tem pa se tudi sami učijo. Skupnost učenja mora biti sposobna raziskovanja s pomočjo nenehnega analiziranja in interpretiranja podatkov ter iskanja dokazov, ki potrjujejo, da so se spremembe v resnici tudi zgodile.

Program
Napovedi predavanj in debatne kavarne

Razpored predstavitev prispevkov

Na posvet se prijavite preko spletne strani MIZŠ, program KATIS / Katalog programov, dostopen na povezavi https://lim3.mss.edus.si/katis/KatalogProgramov.aspx  V iskalnik pod kategorijo Izvajalec vpišite Šola za ravnatelje in izberite program VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja. Prijava je možna do 26. 3. 2019

Navodila za prijavo, pripravo in predstavitev prispevkov

Pomembni datumi
Prijava udeležbe: do 26. marca 2019
Rezervacija prenočišča: do 21. marca 2019 – Obrazec za rezervacijo prenočišča
Dodatne informacije: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null