VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja

10. in 11. april 2018, Hotel Slovenija, Portorož

V središče smo postavili vlogo ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Predstavljenih je bilo 107 referatov in izvedenih 10 interaktivnih delavnice.

Program posveta (priloga Potrdilu o izvajanju programa kariernega razvoja)
Zbornik povzetkov

Gradivo predavateljev

dr. Linda Devlin, University of Wolverhampton, Velika Britanija: Vzpostavljanje skupnosti učenja z mreženjem

dr. Vlado Dimovski, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani: Učeča se organizacija v šolstvu

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje, Liljana Plaskan, Vrtec Litija, Rafko Lah, OŠ Antona Albrehta Kamnik, mag. Ciril Dominko, Gimnazija Bežigrad: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja: izkušnje in perspektive 

Fotografije s posveta, avtor Alen Ježovnik

torek, 10. april 2018 – 1. del
torek, 10. april 2018 – 2. del
torek, 10. april 2018 – 3. del
sreda, 11. april 2018 – 1. del
sreda, 11. april 2018 – 2. del

Dodatne informacije: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si