Tematske delavnice

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Vsebine  Napoved delavnic za šolsko leto 2017/18
– ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar in Marko Cetin, Šola za ravnatelje
– Zasvojenost s spletom – sodoben izziv ravnateljev, učiteljev, svetovalcev in drugih strokovnjakov, Špela Reš, Zavoda Nora
ABC osnove bilanc, kontov in izračunov presežkov za leto 2017, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
torek, 6. in 13. februar 2018: Priprava letnega poročila 2017 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
– Šolski sistem v sodobni informacijski družbi – informacijsko-aplikativna tehnologija na področju VIZ dela, Mitja Dežela, OŠ Cerkno in mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje
– Ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev z vidika kakovosti, dr. Mihaela Zavašnik Arčnik in Ksenija Mihovar Globokar, spec., Šola za ravnatelje
VEČ O VSEBINAH DELAVNIC
Število ur in delavnic/trajanje 16 delavnic po 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev 320-400 udeležencev (skupine po 20-25 udeležencev)
Čas izvedbe September, november, december, februar, april, maj
Razpis 18. september 2017
Kotizacija Delavnice so financirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si,

041 662 105