Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Delavnice v šolskem letu 2020/21
28. januar 2021 Skrita moč jezika in strukture za vodenje letnih razgovorov, mag. Špela Munih Stanič
5. in 9. februar 2021 (prijava bo mogoča konec januarja) Priprava letnega poročila za 2020 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ: kaj je drugače kot v prejšnjih letih, dr. Tatjana Horvat
marec 2021 ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar
maj 2021 Obvladovanje stresa na delovnem mestu, Lea Avguštin
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta.
Razpis na dva do tri mesece.

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice).

Kotizacija 32 EUR + DDV.
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

041 662 105