Tematske delavnice

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Vsebine  Napoved delavnic za leto 2019
– 31. januar 2019:
Delo z otroki s posebnimi potrebami, mag. Polona Šoln Vrbinc s sodelavci, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Barbara Kuk Žgajnar in Marko Cetin, Šola za ravnatelje
– 1. in 12. februar 2019:
Priprava letnega poročila 2018 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
20. marec 2019: ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar in Marko Cetin, Šola za ravnatelje
 12. marec 2019: Šolski sistem v sodobni informacijski družbi – informacijsko-aplikativna tehnologija na področju VIZ dela, Mitja Dežela, OŠ Cerkno 
21. marec 2019: Šola brez nasilja, Doroteja Lešnik Mugnaioni, Šola za ravnatelje
22. maj 2019: Obvladovanje stresa na delovnem mestu, Lea Avguštin, Šola za ravnatelje
VEČ O VSEBINAH DELAVNIC
Število ur in delavnic/trajanje 16 delavnic po 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev 320-400 udeležencev (skupine po 20-25 udeležencev)
Čas izvedbe September, november, december, februar, april, maj
Razpis januar 2019
Kotizacija Delavnice so financirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Kontakt Lea Avguštin

lea.avgustin@solazaravnatelje.si

031 615 524