Tematske delavnice

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Vsebine  Napoved delavnic za šolsko leto 2017/18
– ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar in Marko Cetin, Šola za ravnatelje
 Šolski sistem v sodobni informacijski družbi – informacijsko-aplikativna tehnologija na področju VIZ dela, Mitja Dežela, OŠ Cerkno 
– Zasvojenost s spletom – sodoben izziv ravnateljev, učiteljev, svetovalcev in drugih strokovnjakov, Špela Reš, Zavoda Nora
– ABC osnove bilanc, kontov in izračunov presežkov za leto 2017, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
– Priprava letnega poročila 2017 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
– Ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev z vidika kakovosti, dr. Mihaela Zavašnik Arčnik in Ksenija Mihovar Globokar, spec., Šola za ravnatelje
VEČ O VSEBINAH DELAVNIC
Število ur in delavnic/trajanje 16 delavnic po 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev 320-400 udeležencev (skupine po 20-25 udeležencev)
Čas izvedbe September, november, december, februar, april, maj
Razpis  5. marec 2018
Kotizacija Delavnice so financirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si,

041 662 105