Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Vsebine  Napoved delavnic za šolsko leto 2019/20

16.10.2019, oktober 2020 ABC prava za ravnatelje
22.10. 2019 Kako ravnatelj vzpostavi pristen odnos z otroki in mladostniki
februar 2020 Priprava letnega poročila za 2019 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ
marec, april, oktober 2020 Delo z otroki s posebnimi potrebami
maj 2020 Obvladovanje stresa na delovnem mestu
november 2020 ABC vodenja projektov
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta.
Razpis na dva do tri mesece.

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice).

Kotizacija 32 EUR + DDV.
Kontakt Lea Avguštin

lea.avgustin@solazaravnatelje.si

031 615 524