Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Delavnice v šolskem letu 2020/21
3. in (ponovitev) 7. december 2020 Kaj je treba vedeti o številkah v računovodskih izkazih in Pravilniku o računovodstvu do konca leta 2020?, dr. Tatjana Horvat
februar 2021 Priprava letnega poročila za leto 2020 in izjave o notranjem nadzoru javnih financ, dr. Tatjana Horvat
marec 2021 ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar
maj 2021 Obvladovanje stresa na delovnem mestu, Lea Avguštin
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta.
Razpis na dva do tri mesece.

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice).

Kotizacija 32 EUR + DDV.
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

041 662 105