Tematske delavnice

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Vsebine  Napoved delavnic za šolsko leto 2017/18
– ABC prava za ravnatelje, Barbara Kuk Žgajnar in Marko Cetin, Šola za ravnatelje
– Delo z otroci s posebnimi potrebami, MIZŠ
– Inovativna ureditev prostora za inovativna učna okolja, Center Arhitekture
– Kaj narediti, če imate primanjkljaj/presežek v bilanci 2017?, dr. Tatjana Horvat, Šola za ravnatelje
Število ur in delavnic/trajanje 16 delavnic po 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev 320-400 udeležencev (skupine po 20-25 udeležencev)
Čas izvedbe September, november, december, februar, april, maj
Razpis september 2017
Kotizacija Delavnice so financirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si,

041 662 105