Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Delavnice v šolskem letu 2020/21
MAJ 2021 NAPOVED
12. maj 2021 Kibernetska varnost, nuja vsakdana. dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
27. maj 2021 Odpornost na stres, Lea Avguštin, Šola za ravnatelje
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta
Razpis na dva do tri mesece

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice)

Kotizacija 32 EUR + DDV
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

041 662 105