Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Mreže učečih se šol in vrtcev

Ciljna skupina Učiteljski in vzgojiteljski zbori, ravnatelji in razvojni timi
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V šolah in vrtcih učiteljski in vzgojiteljski zbori skupaj z ravnatelji izboljšujejo izbrano tematsko področje, na katerega je vezana vsebina srečanj razvojnih timov in izvedba izboljšave v šolah in vrtcih.

Cilji programa so:

 • graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo šole;
 • spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami ali vrtci oz. učitelji ali vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme;
 • praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni delavci šole ali vrtca;
 • spodbujati sodelovalno vodenje.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:

 • na ravni razvojnih timov (v Šoli za ravnatelje);
 • na ravni učiteljskih, vzgojiteljskih zborov (izvajajo razvojni timi v šolah, vrtcih);
 • z ravnatelji (v Šoli za ravnatelje).
Vsebine mrež 2022/23
 1. Mreže vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja
 2. Celostni pristop k dobremu počutju v šolah in vrtcih
 3. S komunikacijo do boljših odnosov
 4. Mreženje za trajnost izbranega razvojnega cilja
Število ur 36 ur
Datumi delavnic  Izobraževanje za razvojne time in ravnatelje bo potekalo od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (razen za mreže vodstvenih timov)
Število udeležencev Usposabljanje razvojnih timov poteka v skupinah do 30 udeležencev iz 5 do 8 različnih zavodov. Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov in ravnateljev je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.
Čas izvedbe september 2022–avgust 2023 (razen za mreže vodstvenih timov)
Razpis in prijava Razpis programa je objavljen TUKAJ
Kotizacija 672 EUR + DDV za Mreže učečih se šol in vrtcev

340 EUR + DDV za Mreženje za doseganje trajnosti razvojnih ciljev

Kontakt vodja programa: Polona Peček, polona.pecek@solazaravnatelje.si

koordinator programa: Eva Valant, eva.valant@zrss.si