Mreže učečih se šol in vrtcev

Ciljna skupina učiteljski in vzgojiteljski zbori, ravnatelji in razvojni timi
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V šolah in vrtcih učiteljski in vzgojiteljski zbori skupaj z ravnatelji izboljšujejo izbrano tematsko področje, na katerega je vezana vsebina srečanj razvojnih timov in izvedba izboljšave v šolah in vrtcih.

Cilji programa so:

  • graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo šole;
  • spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami ali vrtci oz. učitelji ali vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme;
  • praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni delavci šole ali vrtca;
  • spodbujati sodelovalno vodenje.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:

  • na ravni razvojnih timov (v Šoli za ravnatelje);
  • na ravni učiteljskih, vzgojiteljskih zborov (izvajajo razvojni timi v šolah, vrtcih);
  • z ravnatelji (v Šoli za ravnatelje).
Vsebine 2017/18 Kultura in klima vzgojno-izobraževalnega zavoda, Z mreženjem krepimo sodelovanje, Znamo komunicirati s starši. ! ?, Osebna in profesionalna učinkovitost strokovnih delavcev v vrtcih in šolah
Število ur 6 dni izobraževanj razvojnih timov in ravnateljev ter 3 delavnice v šolah ali vrtcih
Datumi delavnic  Izobraževanje za razvojne time in ravnatelje bo potekalo od septembra 2016/17 do maja 2017/18.
Število udeležencev Usposabljanje razvojnih timov poteka v skupinah do 30 udeležencev iz 6 do 8 različnih zavodov. Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov in ravnateljev je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.
Čas izvedbe september 2017–maj 2018
Razpis 10. september 2017
Kotizacija Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt Petra Weissbacher

041 662 105

info@solazaravnatelje.si