Mreže učečih se šol in vrtcev

Ciljna skupina Učiteljski in vzgojiteljski zbori, ravnatelji in razvojni timi
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V šolah in vrtcih učiteljski in vzgojiteljski zbori skupaj z ravnatelji izboljšujejo izbrano tematsko področje, na katerega je vezana vsebina srečanj razvojnih timov in izvedba izboljšave v šolah in vrtcih.

Cilji programa so:

  • graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo šole;
  • spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami ali vrtci oz. učitelji ali vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme;
  • praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni delavci šole ali vrtca;
  • spodbujati sodelovalno vodenje.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:

  • na ravni razvojnih timov (v Šoli za ravnatelje);
  • na ravni učiteljskih, vzgojiteljskih zborov (izvajajo razvojni timi v šolah, vrtcih);
  • z ravnatelji (v Šoli za ravnatelje).
Vsebine mrež 2019/20 1. Preprečevanje nasilja na delovnem mestu

2. Znamo komunicirati s starši. ! ?

3. Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Število ur 6 delavnic za razvojne time in ravnatelje ter 4 delavnice v šolah ali vrtcih
Datumi delavnic  Izobraževanje za razvojne time in ravnatelje bo potekalo od septembra 2019 do maja 2020.
Število udeležencev Usposabljanje razvojnih timov poteka v skupinah do 30 udeležencev iz 6 do 8 različnih zavodov. Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov in ravnateljev je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.
Čas izvedbe september 2019–maj 2020
Razpis in prijava Razpis  in prijavnica odprta do 5.7.2019.
Kotizacija 930 EUR (brez DDV)
Kontakt Lea Avguštin

031 615 524

lea.avgustin@solazaravnatelje.si