Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem

Ciljna skupina ravnatelji v prvem letu ravnateljevanja
Namen in cilji Novoimenovani ravnatelji se na začetku ravnateljevanja soočajo z različnimi izzivi in situacijami, ki jih v svoji dosedanji profesionalni praksi niso srečevali. Kljub pripravi na ravnateljevanje sta pri reševanju izzivov vodenja v konkretnih situacijah potrebni podpora in kritičen pogled izkušenih praktikov, hkrati pa je pomembno tudi mreženje s kolegi, ki se na začetku svoje poklicne poti soočajo s podobnimi situacijami.
Cilji
 • sistematično podpirati novoimenovane ravnatelje v prvem letu ravnateljevanja;
 • poglobiti znanje in spretnosti za vodenje in jih povezati s konkretnimi izkušnjami;
 • reševati praktična vprašanja in probleme na področju vodenja;
 • izmenjati izkušnje med seboj, s strokovnjaki in z mentorji;
 • ustvarjati nove mreže podpore in oblikovati profesionalne skupnosti ravnateljev.
Vsebine
 • Uvod v program, načela mentorstva in  pogovor s predstavniki MIZŠ
 • Finančno vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Novosti in odprta vprašanja na področju zakonodaje in šolske inšpekcije
 • Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Refleksija na prvo leto ravnateljevanja in zaključek programa
Število ur in delavnic/trajanje 6 delavnic,  37 ur
Datumi delavnic 9./10./18. oktober 2017, 27./28./30. november 2017, 29./30. januar 2018, 27./28./29. marec 2018, 18./19./24. april 2018, 24. maj 2018
Število udeležencev 2 skupini po 8-12 novoimenovanih ravnateljev
Čas izvedbe september 2017 do junij 2018
Razpis Prijavnica je odprta do 22. septembra 2017 v sistemu KATIS.
Kotizacija Udeležba je brezplačna.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt justina.erculj@solazaravnatelje.si  in petra.weissbacher@solazaravnatelje.si