Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem

Ciljna skupina ravnatelji v prvem letu ravnateljevanja
Namen in cilji Novoimenovani ravnatelji se na začetku ravnateljevanja soočajo z različnimi izzivi in situacijami, ki jih v svoji dosedanji profesionalni praksi niso srečevali. Kljub pripravi na ravnateljevanje sta pri reševanju izzivov vodenja v konkretnih situacijah potrebni podpora in kritičen pogled izkušenih praktikov, hkrati pa je pomembno tudi mreženje s kolegi, ki se na začetku svoje poklicne poti soočajo s podobnimi situacijami.
Cilji
 • sistematično podpirati novoimenovane ravnatelje v prvem letu ravnateljevanja;
 • poglobiti znanje in spretnosti za vodenje in jih povezati s konkretnimi izkušnjami;
 • reševati praktična vprašanja in probleme na področju vodenja;
 • izmenjati izkušnje med seboj, s strokovnjaki in z mentorji;
 • ustvarjati nove mreže podpore in oblikovati profesionalne skupnosti ravnateljev.
Vsebine
 • Uvod v program, načela mentorstva in  pogovor s predstavniki MIZŠ
 • Finančno vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Novosti in odprta vprašanja na področju zakonodaje in šolske inšpekcije
 • Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Refleksija na prvo leto ravnateljevanja in zaključek programa
Število ur in delavnic/trajanje 6 delavnic,  37 ur
Datumi delavnic Datumi bodo določeni naknadno.
Število udeležencev 2 skupini po 8-12 novoimenovanih ravnateljev
Čas izvedbe september 2017 do junij 2018
Razpis Prijavnica je odprta do 30. junija 2017.
Kotizacija Udeležba je brezplačna.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt justina.erculj@solazaravnatelje.si  in petra.weissbacher@solazaravnatelje.si