Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Dejavnost

Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev je Vlada Republike Slovenije leta 1995 ustanovila Šolo za ravnatelje. V skladu z aktom o ustanovitvi ŠR izvaja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, izdajanja knjig, revij in periodike ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju izobraževanja. Dejavnost ŠR je javna služba z dejavnostjo, ki je v javnem interesu.

O vlogi in pomenu ravnateljev za uspešnost šolskega sistema je v strokovni literaturi veliko pogledov, vsi pa dajejo ravnateljem pomembno vlogo pri vplivu na uspešnost šol in vrtcev ter dosežke učencev. Temu primerno je v literaturi poudarjena vloga vseživljenjskega usposabljanja in profesionalnega razvoja ravnateljev. Njihov profesionalni razvoj ni pomemben le zaradi vpliva na izboljšanje vodenja in s tem organizacije, ampak tudi zaradi neposrednega vpliva na vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev v šolah, vrtcih in dijaških domovih.

Na tej podlagi smo v ŠR oblikovali sistem vseživljenjskega usposabljanja ravnateljev:

Sistem vseživljenjskega usposabljanja ravnateljev dopolnjujemo z drugimi oblikami usposabljanj in
podpore, ki se jih ravnatelji lahko udeležijo kadarkoli, ne glede na obdobje ravnateljevanja, in sicer: