Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Ciljna skupina Ravnatelji vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol, dijaških domov
Namen in cilji Program  je namenjen skupnemu učenju manjših skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki so povezani v mreže. Značilnost mrež je vzpostavljeno medsebojno zaupanje ter prostor za večkratno izmenjavo izkušenj in idej vseh članov mreže na vsakem srečanju. O svojem vodenju bodo člani mreže razpravljali, o njem razmišljali, ga presojali in krepili z osvetlitvijo prakse vodenja v vsakem zavodu, s predstavitvijo primerov dobre prakse in z reševanjem aktualnih izzivov.
Datumi srečanj Prvo srečanje bo 15. 9. 2021. Drugi datumi bodo dogovorjeni  individualno.
Število udeležencev 30
Število ur in delavnic/trajanje 32 ur, 6 srečanj
Čas izvedbe  Od septembra 2021 do junija 2022
Razpis Razpis programa najdete tukaj.
Prijavnica Prijava je možna preko ŠRIS-a do 23. avgusta 2021
Kotizacija 190 EUR (brez DDV)
Kontakt vodja programa: Tatjana Ažman,  tatjana.azman@zrss.si

koordinator programa: Eva Valant, eva.valant@zrss.si