Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Ciljna skupina ravnatelji po enem mandatu ravnateljevanja
Namen in cilji Oblikovali smo nov program za ravnatelje z izkušnjami vodenja. Namenjen je skupnemu učenju manjših skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki bodo povezani v mreže. Udeleženci se bodo izmenično srečevali na zavodih, iz katerih prihajajo in spoznavali različne prakse vodenja v Sloveniji in tujini. O svojem vodenju bodo razpravljali, o njem razmišljali, ga presojali in krepili z osvetlitvijo prakse vodenja v vsakem zavodu, s predstavitvijo primerov dobre prakse in z reševanjem aktualnih izzivov.
Datumi srečanj Prvo srečanje bo v sredo, 26. 9. 2018. Drugi datumi bodo dogovorjeni na tem srečanju.
Število udeležencev 20
Število ur in delavnic/trajanje 32 ur, 6 srečanj
Čas izvedbe  od septembra 2018 do julija 2019
Razpis Razpis 
Prijavnica bo odprta do 15. 6. 2018.
Kotizacija  190 EUR + DDV
Kontakt vodja programa, tatjana.azman@solazaravnatelje.si;
koordinatorica programa, anja.sagadin@solazaravnatelje.si