Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Ciljna skupina ravnatelji vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol, dijaških domov
Namen in cilji Program  je namenjen skupnemu učenju manjših skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki so povezani v mreže. Značilnost mrež je vzpostavljeno medsebojno zaupanje ter prostor za večkratno izmenjavo izkušenj in idej vseh članov mreže na vsakem srečanju. O svojem vodenju bodo člani mreže razpravljali, o njem razmišljali, ga presojali in krepili z osvetlitvijo prakse vodenja v vsakem zavodu, s predstavitvijo primerov dobre prakse in z reševanjem aktualnih izzivov.
Datumi srečanj Prvo srečanje bo v sredo, 17. 9. 2019. Drugi datumi bodo dogovorjeni na tem srečanju.
Število udeležencev 20
Število ur in delavnic/trajanje 32 ur, 6 srečanj
Čas izvedbe  od septembra 2019 do junija 2020
Razpis Razpis programa najdete tukaj
Prijavnica Prijava je možna preko ŠRIS-a do 5. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest.
Kotizacija  231,80 EUR z DDV
Kontakt vodja programa, tatjana.azman@solazaravnatelje.si;
koordinatorica programa, anja.sagadin@solazaravnatelje.si