Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SVETOVANJE

SVETOVANJE RAVNATELJEM V REGIJSKIH AKTIVIH NA PODROČJU PEDAGOŠKEGA VODENJA

V letu  2021 bomo izvajali svetovanja ravnateljem v regijskih aktivih z vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov pri  pedagoškem vodenju ter spoznavanje in boljše razumevanje dobrih praks pri vodenju v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Svetovanje bo potekalo v obliki kolegialne podpore ter skupne razprave ravnateljev regijskega aktiva ter ravnateljev svetovalcev in strokovnega sodelavca Šole za ravnatelje. Takšno svetovanje omogoča izmenjavo  dobre prakse med ravnatelji, spodbuja reševanje problemov pri vodenju, spodbuja iskanje in uvajanje novih rešitev. S kolegialno svetovalno podporo se omogoča razvijanje zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. V letu 2021 bo izvedenih 20 svetovanj v regijskih aktivih.

Program je brezplačen.

RAZPIS

PRIJAVNICA

INDIVIDUALNO SVETOVANJE RAVNATELJU NA SEDEŽU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

V letu 2020 bomo v okviru programa Svetovanje izvajali individualno svetovanje ravnateljem na sedežih VIZ z vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov na področju vodenja. Gre za pristop kolegialnega, medsebojnega svetovanja, ki je interaktiven proces med dvema strokovnjakoma, s cilji izmenjevati dobre prakse, spodbujati reševanje problemov, zmanjšati osamljenost v poklicu ter spodbujati in uvajati nove rešitve. S tem pristopom bi prispevali k boljšemu razumevanju dobrih praks, v tem primeru prakse vodenja. Nova oblika svetovanja je nadgradnja svetovanj s sodelovanjem ravnateljev ekspertov, ki so bila izvedena v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Takšno svetovanje je namenjeno ravnateljem VIZ in njegov temeljni namen je izvajanje kolegialne podpore in hkrati razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje.

Program je brezplačen.

RAZPIS

PRIJAVNICA