SVETOVANJE

INDIVIDUALNO SVETOVANJE RAVNATELJU NA SEDEŽU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

V letu 2020 bomo v okviru programa Svetovanje izvajali individualno svetovanje ravnateljem na sedežih VIZ z vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov na področju vodenja. Gre za pristop kolegialnega, medsebojnega svetovanja, ki je interaktiven proces med dvema strokovnjakoma, s cilji izmenjevati dobre prakse, spodbujati reševanje problemov, zmanjšati osamljenost v poklicu ter spodbujati in uvajati nove rešitve. S tem pristopom bi prispevali k boljšemu razumevanju dobrih praks, v tem primeru prakse vodenja. Nova oblika svetovanja je nadgradnja svetovanj s sodelovanjem ravnateljev ekspertov, ki so bila izvedena v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Takšno svetovanje je namenjeno ravnateljem VIZ in njegov temeljni namen je izvajanje kolegialne podpore in hkrati razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje.

Program je brezplačen.

RAZPIS

PRIJAVNICA

SVETOVANJE RAVNATELJEM V REGIJSKIH AKTIVIH NA PODROČJU PREPREČEVANJA NASILJA V VIZ

V letu 2020 bomo v okviru programa Svetovanje izvajali svetovanja ravnateljem v regijskih aktivih z vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov na področju preprečevanja nasilja. Svetovanje bo potekalo v obliki kolegialnega svetovanja ter skupne razprave ravnateljev regijskega aktiva ter ravnateljev svetovalcev. Takšno svetovanje omogoča izmenjavo  dobre prakse med ravnatelji, spodbuja reševanje problemov na področju preprečevanja nasilja  ter spodbuja in uvaja nove rešitve. Namen takega pristopa je tudi spoznavanje in boljše razumevanje dobrih praks pri preprečevanju in obravnavi nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. S kolegialno svetovalno podporo se omogoča razvijanje zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. Nova oblika svetovanja je nadgradnja svetovanj s sodelovanjem ravnateljev ekspertov, ki so bila izvedena v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. V letu 2020 bo izvedeno 12 svetovanj v regijskih aktivih.

Program je brezplačen.

RAZPIS

PRIJAVNICA