Ravnateljski certifikat

Program za pridobitev ravnateljskega certifikata je namenjen ravnateljem po petih letih ravnateljevanja. Pripravljen je kot spodbuda za vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj ravnateljev, z namenom izboljševanja prakse vodenja. Glavni poudarki programa so kritično ovrednotenje in načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja, pomembno je individualno učenje. Temelji na raziskavah vodenja v izobraževanju in profesionalnega razvoja ravnateljev, na praksi usposabljanj v Sloveniji in delu z ravnatelji.