Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah.

Izobraževanje podjetnosti je učenje razvijanja miselnih spretnosti. To je ključna kompetenca za vse učence, ki podpirajo osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.

Krepitev kompetence podjetnosti je pomembno za vseživljenjsko učenje, proces v vseh disciplinah učenja in za vse oblike izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k podjetniškemu duhu ali vedenju, z ali brez komercialnih ciljev.

Ključni cilji projekta so:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Trajanje projekta: od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2022

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo. Šola za ravnatelje v projektu sodeluje kot konzorcijski partner. Več o projektu si lahko preberete  tukaj.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

ESS_logo