Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju (ISSN 1581-8225) je namenjena vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij in vsem ostalim, ki se pri delu v teh organizacijah srečujejo z nalogami, povezanimi z vodenjem. Osnovni namen revije je seznanjati to ciljno skupino s teoretičnimi pogledi na vodenje v izobraževanju, a hkrati odpreti prostor za praktične, strokovne članke, ki vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij lahko neposredno pomagajo pri vsakdanjem delu. Revija ima tri vsebinske sklope:

  • Pogledi na vodenje, kjer objavljamo teoretične prispevke o vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij. Prispevki v tej rubriki so klasificirani v: izvirni znanstveni prispevek, pregledni znanstveni prispevek ali strokovni prispevek.
  • Izmenjave, kjer so v prispevkih predstavljene novosti (spremembe) v organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, projekti in primeri dobre prakse. Ti prispevki so razvrščeni zgolj tematsko.
  • Zanimivosti, kjer predstavljamo knjige in revije s področja vodenja v izobraževanju, zanimive osebnosti v vodenju v izobraževanju, vlogo in naloge ravnateljev v drugih državah in poročila s posvetov in konferenc.

Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju je vključena v Erih Plus in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities. V reviji objavljeni članki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sicrisu.

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Korošec, Šola za ravnatelje
Glavna urednica: mag. Polona Peček, Šola za ravnatelje
Uredniški odbor:
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
dr. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje
dr. Majda Cencič, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje
mag. Breda Forjanič, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije
dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo
dr. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo
dr. Stanka Lunder Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nives Počkar, Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije – Ravnatelj
dr. Milan Pol, Univerza Masaryk, Češka
dr. Tony Townsend, Univerza Griffith, Avstralija
dr. John West-Burnham, St Mary’s University College, Velika Britanija
dr. Mihaela Zavašnik Arčnik, Šola za ravnatelje
Janja Zupančič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

Tajnica revije: Eva Valant, Šola za ravnatelje
Tehnični urednik: Alen Ježovnik, Folio

Naslov uredništva
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
revija.vodenje@solazaravnatelje.si

Naročilnica