Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

direktor | dr. Vladimir Korošec

Elektronska pošta vladimir.korosec@solazaravnatelje.si
Telefon +386 41 366 424

V šestindvajsetih letih ravnateljevanja si je skupaj s šolskim kolektivom prizadeval izboljšati materialne pogoje za pedagoško in strokovno delo šole, z novimi programi povečati izobraževalne možnosti v regiji ter utrditi pomen kmetijskega izobraževanja za razvoj kmetijstva in podeželja.

Magistriral je leta 1989 na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu (PMF Zagreb) na oddelku za geografijo, leta 2003 pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja.

Preučevanje razvojnih možnosti podeželja je osrednja tema njegovega strokovnega in znanstvenega udejstvovanja. Strokovna spoznanja in ugotovitve uresničuje v praksi kot predsednik Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja na območju Ptuja, kot član strokovne skupine za razvoj Haloz ter številnih delovnih skupin na lokalni ravni.

Na Višji strokovni šoli šolskega centra Ptuj je imenovan za predavatelja predmetov Razvoj podeželja z zakonodajo ter Poslovno sporazumevanje in vodenje. Je dekan Visoke šole Ptuj in docent za predmet Poslovno sporazumevanje in vodenje.

Od leta 2004 je član Združenja slovenskega reda vitezov vina, v okviru katerega vodi viteško omizje Ptuj – Ormož.

V prostem času je vztrajen rekreativni tekač in kolesar.