Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

višji predavatelj | mag. Marina Pavčnik

Elektronska pošta marina.pavcnik@zrss.si
Telefon 01 300 51 45

Marina Pavčnik je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila naziv profesorica razrednega pouka, nato je zaključila Študijski program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju OŠ; leta 2006 pa je zaključila podiplomski študij Management v izobraževanju in si pridobila naziv magistrica managementa v izobraževanju.

Od 1. 9. 1994 do 12. 3. 2023 je bila zaposlena na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Poučevala je tako v osemletki, kot v devetletki. Preizkusila se je kot razredna učiteljica in tudi kot učiteljica slovenščine v 5., 6., in 7. razredu. Ker je opravila program PIAOŠ in se izobrazila za poučevanje angleškega jezika v 2. triadi, je poučevala tudi angleščino. V času poučevanja se je preizkusila tudi v vlogi učiteljice za dodatno strokovno pomoč. Tri leta je opravljala dela in naloge pomočnice ravnatelja, deset let je vodila OŠ NHR Hrastnik kot ravnateljica. Na šoli so oblikovani tudi oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, zato se je dobro seznanila tudi s tem področjem.

Dvajset let  je bila aktivna članica Občinske zveze prijateljev mladine Hrastnik, od tega 13 let kot predsednica.

Od marca 2023 je zaposlena v enoti Šole za ravnatelje na ZRSŠ.