Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višjia predavateljica | mag. Vlasta Poličnik

Elektronska pošta vlasta.policnik@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 844 455

Vlasta Poličnik je leta 1986 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si pridobila naziv profesorica angleščine in diplomirana etnologinja. Magistrirala je iz vodenja v izobraževanju na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji oziroma na Fakulteti za management v Kopru, ki je takrat izvajala študij tega programa.

Svojo delovno kariero je začela v turizmu, nadaljevala v gospodarstvu kot prevajalka, nato pa se odločila za delo v vzgoji in izobraževanju. Poučevala je angleščino na Srednji tehniški šoli v Celju, po opravljenem ravnateljskem izpitu pa je leta 2000 prevzela mesto ravnateljice na Osnovni šoli Rečica ob Savinji. Leta 2007 se je vrnila na Šolski center Celje kot predavateljica na Višji strokovni šoli, kasneje pa prevzela vodenje Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Na Šoli za ravnatelje se je zaposlila leta 2010, kjer se sodelovala v programu za pridobitev ravnateljskega izpita in bila vključena v projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij.

V maju 2013 je svoje delo nadaljevala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kot vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.

V Šolo za ravnatelje se je vrnila junija 2014 kot vršilka dolžnosti direktorice.