Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Predavateljica | Lea Avguštin

Elektronska pošta lea.avgustin@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 615 524

Diplomirala je iz pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2010 je zaposlena v Šoli za ravnatelje kot predavateljica in koordinatorica projektov, kjer sodeluje pri različnih evropskih projektih ter izvaja delavnice na temo managementa stresa ter kariernega razvoja. Prosti čas izkoristi za jogo, ki jo tudi poučuje ter za popotovanja po svetu.