Koordinatorka področja in predavateljica | Lea Avguštin

Elektronska pošta lea.avgustin@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 615 524

Diplomirala je iz pedagogike, smer andragogika, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2008 je bila zaposlena v Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 2010 pa je zaposlena v Šoli za ravnatelje.

Sodeluje pri projektih Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (Vodenje kariere ravnateljev) in Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja VIZ (program PVU – Vseživljenjska karierna orientacija) ter v mednarodnih projektih Erasmus+. Je koordinatorica programov Vodenje aktiva in Vodenje za učenje. Leta 2015 je zaključila program usposabljanja za karierno svetovalko.

V preteklih letih je sodelovala pri projektih Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev IV, Dvig socialnega in kulturnega kapitala (SKK), Učenje učenja in Sodobni pristopi k učenju.

Prosti čas izkoristi za jogo in potovanja po svetu.