Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višji predavatelj | mag. Marko Strle

Elektronska pošta marko.strle@zrss.si
Telefon 01 300 51 58

Marko Strle se je po zaključenem srednješolskem izobraževanju na koprski gimnaziji leta 1993 vpisal na dodiplomski študij defektologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in ga uspešno zaključil leta 1998.
Naslednje leto se je vpisal na podiplomski magistrski študij na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2006 je podiplomski študij zaključil z zagovorom magistrskega dela ter pridobil znanstveni naziv.

V maju 1998. leta je prvo zaposlitev našel v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu, kjer je najprej opravljal delo vzgojitelja v domski vzgoji in nato delo učitelja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter mobilnega specialnega pedagoga.

S šolskim letom 2007/2008 se je zaposlil v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu, kjer je opravljal delo mobilnega specialnega pedagoga in je od marca 2008 izvoljen na mesto ravnatelja Centra.
V svoji skoraj petnajstletni ravnateljski karieri je med drugim udejanjil preimenovanje ustanove v Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož.

Med leti 2003 in 2014 je dejavno sodeloval s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, kjer je bil izvoljen v naziv visokošolskega sodelavca – višjega predavatelja za področje specialne pedagogike.

Vse od leta 2003 je vodil in/ali sodeloval v šestih mednarodnih projektih. Posebej rad izpostavi šolski Comenius projekt (2013 – 2015) poimenovan A ToTaL Drama – TRADITIONS, TALES AND LEGENDS PRESENTED BY STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS.

Projekt A ToTaL Drama je bil izziv, s katerim se je srečal Marko Strle, in z neposrednim delom z otroki in učitelji pričel projekt gledališkega udejstvovanja t. i. Talenti za katedrom. Gledališka skupina je uspešno izpeljala že štiri otroške gledališke predstave, in sicer Zvezdica Zaspanka, Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna in Konferenca živali ter Pekarna Mišmaš.

V Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ima že več let aktivno vlogo. Bil je član upravnega odbora LMDR sekcije, v šolskem letu 2007/2008 je odstopil od omenjene funkcije ter bil predlagan za predsednika Komisije za mednarodno sodelovanje. Od leta 2014 pa je prevzel vodenje in postal predsednik Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Tistega leta je tudi prejel priznanje društva oziroma sekcije surdo-logo.

Aktivno se udeležuje slovenskih in mednarodnih konferenc, novembra 2011 je organiziral 3. LOGOPEDSKI KONGRES SLOVENIJE z mednarodno udeležbo in bil v letu 2013 organizator kongresa FEAPDA v Kopru. Kot predsednik Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije pa je dejano sodeloval in organiziral t. i. IZOBRAŽEVALNE DNI od leta 2010 in še danes.
Leta 2014 je v okviru delovanja CKSG Portorož ustanovil založbo, kjer so do sedaj nastala in bila izdana različna strokovna in umetnostna gradiva.

Marca 2014 je bil izbran za marčevsko osebnost Primorske in ob koncu leta nominiran za osebnost Primorske 2014 zaradi tega, ker je povabil likovnike in kiparje, da so ustvarjali skupaj z otroki in mladostniki z Downovim sindromom v t. i. projektu ArtDOWNUP. S skupnim ustvarjanjem jim je ponudil nove možnosti spoznavanja ustvarjalnih izrazov. Prvo leto je 23 oseb z Downovim sindromom je naslikalo 23 platen in izdelalo več skulptur. Leta 2017 je bil izveden že četrti ustvarjalni dogodek, kjer je bilo zbranih skoraj 100 udeležencev. Leta 2023 je dogodek dočakal deseto ponovitev.

Oktobra 2016 je Marko Strle prejel najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2016, in sicer nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Marko Strle se je Šoli za ravnatelje pridružil 1. septembra 2023. Zase pravi, da prisega na avtentično ustvarjalnost, ki jo najbolj živi, ko stopi na odrske deske, bolj ali manj uspešno zgnete testo ali glino ter z mrkim pogledom zabrunda skozi življenje.