Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višja predavateljica | mag. Katja Arženšek Konjajeva

Elektronska pošta katja.arzensek@solazaravnatelje.si
Telefon 051 256 883

Diplomirala je leta 2000 na Filozofski fakulteti v Ljubljani smer slovenski jezik in književnost, magistrirala pa leta 2009 na področju lingvistike govora in teorije družbene komunikacije. Področje njenega raziskovanja je bilo usmerjeno na udeležence v prostoru javne komunikacije, pragmatično jezikoslovje, sociolingvistiko, psiholingvistiko, filozofijo jezika in retoriko ter diskurzivno analizo.

 

Poučevala je slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Sodelovala je s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tam je vodila tečaje in bila tudi izpraševalka za izpit iz znanja slovenščine in je sodelovala pri pripravi opisov ravni jezikovnega znanja. Bila je članica NVO Transperancy international Slovenija.  Prav tako je članica komisije za strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Od leta 2005 je bila 15 let ravnateljica, in sicer v OŠ Spodnja Šiška, OŠ Lucija in OŠ Vide Pregarc. Njeno dosedanje izobraževanje in delo je bilo usmerjeno v komunikacijo, jezikoslovje, transakcijsko analizo, nevrolingvistično programiranje in logosintezo.

Kot podjetnica je vodila skupino petinštiridesetih novih podjetnikov in jih usmerjala v timsko delo in mreženje.

Sodelovala je s Šolo za ravnatelje na področju akcijskega raziskovanja,  v projektu VIO na področju distribuiranega vodenja, razvijanju kolegialnega svetovanja, kakovosti, vodenja za učenje. Sodelovala je tudi kot ravnateljica iz prakse, s prispevki na posvetih in znanstvenih konferencah. Kot ravnateljica je razvijala področje spremljanja dela strokovnih delavcev in v spremljavo uvedla učni sprehod kot primer profesionalnega razvoja.

Od leta 2019 je zaposlena na Šoli za ravnatelje kot višja predavateljica, kjer vodi projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega VIZ. Vodi še program Srednje vodenje in je moderatorka spletnih strokovnih razprav in posvetov. Sodeluje pri programih Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, predvsem na področju spremljanja dela strokovnih delavcev in vodenja sodelavcev.

V prostem času se posveča družini, se sprošča s kuhanjem in v naravi, navdšuje se tako nad morskimi globinami kot vrhovi gora.