Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višja predavateljica | mag. Polona Peček

Elektronska pošta polona.pecek@solazaravnatelje.si
Telefon +386 41 664 348

Polona Peček je diplomirala na Filozofski fakulteti, smer zgodovina in geografija. Oba predmeta je poučevala na osnovni in srednjih šolah. Bila je svetovalka na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in šport in na Ministrstvu za šolstvo in šport. Magistrirala je s področja izobraževanja učiteljev na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji.

Kot predavateljica je sodelovala s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, kjer je predavala pri predmetih s področja profesionalnega razvoja in bila somentorica študentom podiplomskega programa.

Od leta 1995 je zaposlena v Šoli za ravnatelje, kjer opravlja delo višje predavateljice. Sodeluje v programu Šole za ravnatelje, Razvoj ravnateljevanja, Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov ter v projektu VIO – Vodenje kariere ravnateljev. Usposabljala je kolektive v programu Učenje učenja in je programski vodja vsakoletnih januarskih posvetov. Je glavna urednica revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju in (so)avtorica več člankov, publikacij in monografij. Aktivno  je več let sodelovala tudi v programih Cmepiusa (kot zunanja ocenjevalka programov). Sodelovala je v več mednarodnih projektih, trenutno v dvoletnem programu Erasmus +, namenjenem kariernemu razvoju. Je članica sveta zavoda Šole za ravnatelje. Ukvarja se s področjem razvoja zaposlenih v izobraževalnih organizacijah, prav tako pa vodi in predava v programu Mreže učečih se šol in vrtcev.

V prostem času se ukvarja s športom, veliko bere in prisega na pasje prijatelje.