Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodja Šole za ravnatelje, Področna sekretarka | dr. Mihaela Zavašnik

Elektronska pošta mihaela.zavasnik@zrss.si
Telefon +386 31 713 595

Mihaela Zavašnik je profesorica angleškega in nemškega jezika (2002) ter magistrica znanosti angleške didaktike (2002). Že kot študentka je delovne izkušnje nabirala v osnovni in srednji šoli ter na zasebni jezikovni šoli. Leta 2002 se je kot asistentka zaposlila na Filozofski fakulteti UL in 2007 doktorirala iz profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. V Šoli za ravnatelje je zaposlena od leta 2009.

V Šoli za ravnatelje vodi in kot predavateljica sodeluje v programih Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit, Vodenje aktiva 1 in 2, Vodenje za učenje, Tematske delavnice. Vodi tudi mednarodni projekt LeadCareer (Erasmus+) in sodeluje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO) – področje Vodenje kariere ravnateljev (VKR). V preteklosti je sodelovala v številnih projektih s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, učenja učenja, vseživljenjskega učenja ravnateljev in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Deluje pri raziskovalni dejavnosti Šole za ravnatelje, je članica uredniškega odbora revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju, članica programskega sveta Šole za ravnatelje in (so)avtorica več člankov in monografij. Njena močna strokovna področja so: karierni in profesionalni razvoj, načrtovanje, samoevalvacija, spremljanje in vrednotenje dela, srednje vodenje, uvajanje sprememb in izboljšav. Je usposobljena karierna svetovalka in mednarodno certificirana coachinja. 

Kot zunanja sodelavka je vrsto let delovala pri Upravni akademiji MJU, predavala na višji šoli Centra za poslovno usposabljanje, na Fakulteti za upravo UL in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) sodeluje v akreditacijskih postopkih in zunanjih presojah. Aktivna je v programih Cmepiusa (kot zunanja ocenjevalka programov Erasmus+) in Britanskega sveta (mednarodna izpraševalka izpitov Cambridge). Kot zunanja sodelavka še vedno tudi poučuje angleščino, in sicer na Višji šoli za oblikovanje materialov in mehatroniko, ŠC Ljubljana.

V prostem času rada potuje.