Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višja predavateljica | dr. Tatjana Ažman

Elektronska pošta tatjana.azman@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 486 590

Leta 1985 je diplomirala s področja pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. Leta 2007 je na istem oddelku doktorirala z nalogo z naslovom Učinkovitost supervizijske pomoči šolskega pedagoga razrednikom.

Njena prva zaposlitev je bila v dijaškem domu, kjer je delala kot vzgojiteljica, nato je bila zaposlena kot svetovalna delavka v srednji šoli, od leta 2009 dalje pa opravlja delo predavateljice v Šoli za ravnatelje.

V Šoli za ravnatelje predava v programu Ravnateljski izpit, vodi program Razvoj ravnateljevanja, izvaja programa Vodenje aktiva ena in dva, vodi razvojni program Vodenje kariere ravnatelja v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih  okolij, izvaja v šolah delavnice učenje učenja, razredništvo in komunikacija.

Je članica nacionalne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo in članica strokovnega sveta Andragoškega centra, sodeluje s Centrom za poklicno izobraževanje. Je mednarodno certificirana coachinja.

Prosti čas namenja družini, branju in morskim radostim.