Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višja predavateljica | mag. Branka Likon

Elektronska pošta branka.likon@solazaravnatelje.si
Telefon +386 040 620 030

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Osrednje področje njenega raziskovanja je vpliv ravnanja z učitelji na kakovost  njihovega dela ter možnosti nenehnih izboljšav.

Kot učiteljica strokovnih predmetov s področja ekonomije je delovala na Srednji šoli v Postojni in Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru, kot predavateljica pa na Višji strokovni šoli v Postojni. Od leta 2003 je bila   ravnateljica Osnovne šole dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini. Leta 2016 se je zaposlila na Šoli za ravnatelje kot višja predavateljica, kjer sodeluje pri projektih Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega VIZ ter Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

Njeno dosedanje izobraževanje in delo sta bila tesno povezana s področjem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, še posebej v osnovni šoli, kjer je vodila proces samoevalvacije. Na Višji šoli v Postojni je bila članica Komisije za kakovost in članica Strateškega sveta. Od leta 2010 je sodelovala s  Šolo za ravnatelje pri izvajanju zunanje evalvacije vrtcev in šol. Kot ravnateljica je skupaj s sodelavci sodelovala z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja in razvijanja kritičnega mišljenja v okviru inovacijskih in mednarodnih projektov, s Pedagoško fakulteto v Kopru pa pri preizkušanju sodobnih modelov poučevanja ter kakovosti dela študentov na praksi. Izsledki raziskav so bili objavljeni v revijah in publikacijah ter predstavljeni na mednarodnih konferencah in kongresih (ICSEI, ENIRDELM in AERA).

V prostem času plava in hodi na izlete v naravo.

 

 

 

 

 

 

 

 

[vcex_ staff_carousel arrows=”false” dots=”true” items=”5″ animation_speed=”150″ timeout_duration=”5000″ count=”30″]