Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

koordinatorka področja | mag. Irena Krapež Stamenkovič

Elektronska pošta irena.krapez-stamenkovic@solazaravnatelje.si
Telefon 031 786 740

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Njeno dosedanje delo je bilo povezano z raznimi evropskimi (NATO program, Eurostars, Norway Grants, Access to Justice, …) in domačimi programi, razpisanimi s strani Ministrstva za gospodarstvo. V svoji delovni karieri je delovala na različnih delovnih področjih, katere zna uspešno združevati. Sodelovala je tudi z Ustanovno fundacijo za pomoč otrokom, Hišo Hospica, Pedagoškim inštitutom in drugimi.

Leta 2016 se je zaposlila v Šoli za ravnatelje kot koordinatorka področja, kjer sodeluje pri projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.

V prostem času rada kolesari in igra tenis.