Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

29. in 30. november 2022, Grand hotel Bernardin, Portorož 

VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V PRIHODNOSTI

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Gradivo:
Od prepoznavnosti do ugleda poklica ravnatelja: dr. Eva Boštjančič
Odkrivanje skrivnosti zaupanja: mag. Vlasta Poličnik in mag. Marko Strle
Digitalna strategija šole: Romana Košutnik, mag. Andreja Čuk, Ingrid Možina-Podbršček
Preventivno ravnanje in preprečevanje spolnega nasilja na šoli: Kristina Bratina in dr. Branko Slivar
Predstavitev programov podpore javnih zavodov za šole: mag. Andreja Lencdr. Darko Zupanc


XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

22. in 23. november 2021, izvedba na daljavo

Program srečanja

E-učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10942, ključ za vpis: ss2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

23. in 24. november 2020
S
rečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Program srečanja

Gradivo srečanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

PROGRAM SREČANJA

POVZETKI VODENE RAZPRAVE

Alenka Flander: Nova perspektiva programa Erasmus+

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolahvsebine in gradiva

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

KULTURNI PROGRAM 

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Učenje v središču

19. in 20. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradivo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja ravnateljev

dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Ljubljana: Izzivi srednješolskega izobraževanja in učenja: šola in mladi kot ujetniki diskurza kompetentnosti
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Ljubljana: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja

simpozij Vodstveni timi? Zakaj pa ne?
simpozij Kako lahko samoevalvacijsko orodje SELFIE pripomore k nadaljnji informatizaciji v srednji šoli
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj! – PPT  Milena Bon in filmPPT Petra Potočnik, PPT Marko Stabej

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

20. in 21. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Dijak v učnem okolju 21. stoletja

21. in 22. november 2016

Gradivo srečanja

Ministrica dr. Maje Makovec Brenčič: Srednješolsko izobraževanje

dr. Alenka Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Gibanje z vidika športa invalidov

Ministrstvo za kulturo: Povezujemo ustvarjalno-kulturno-umetnostna vzgoja 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Tradicionalni slovenski zajtrk

Transparancy International Slovenija: Dijaki z integriteto

Poročilo simpozija Razmislek o razvoju splošne mature

Poročilo simpozija Razmislek o prenovi gimnazijskega programa

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 23. in 24. november 2015

dr. Slavica Černoša, Trendi vpisa v srednje šole


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 24. in 25. november 2014
Gradivo za udeležence

dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Premene v družbi, spremembe v šolah
dr. Slavica Černoša, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Podatki o srednjih šolah in dijaških domovih za šolsko leto 2013/14
mag. Mitja Jermol in Davor Orlič, Inštitut Jožef Štefan: Opening Up Slovenia
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Maja Krušič Šega, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost
dr. Erika Rustja in Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Janez Ogulin, Policijska uprava Novo mesto: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
dr. Tanja Rupnik Vec, Zavod RS za šolstvo: Razvojni eListovnik v funkciji spodbujanja razvoja znanja in veščin učencev in strokovnega razvoja učiteljev
mag. Andreja Lenc in mag. Marja Medved, CMEPIUS: Mednarodno sodelovanje kot možnost razvoja šole in učiteljev
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Srednje šole in Državni izpitni center
Okrogla miza z ministrico dr. Stanislavo Setnikar Cankar in predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 25. in 26. november 2013

Gradivo za udeležence
Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.