SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST


Zaključna konferenca programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK)

Sreda, 28. avgust 2019, Kongresni center Brdo pri Kranju

V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Namen konference Skupaj gradimo kakovost je predstavitev ZBIRKE KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH. V zbirki so opredeljena temeljna področja s standardi in kazalniki kakovosti, in sicer: učenje in poučevanje [tj. dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju, profesionalno učenje in delovanje učiteljev ter varno in spodbudno učno okolje], ravnateljevo vodenje ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.

Zbirka je nastala v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in Državnega izpitnega centra ter 32 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, v okviru programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK). Vsebine zbirke, ki so namenjene uporabi v vrtcih in šolah, temeljijo na izhodiščih Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (MIZŠ).

Poudarek konference bo na predstavitvah primerov dobrih praks kakovosti vrtcev in šol, ki sodelujejo v programu OPK. Več…

Program

Predstavitve

Opisi predstavitev

Program konference:

9.00-10.30 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, nagovor ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala

Kaj vrtcem in šolam prinaša zbirka Kakovost v vrtcih in šolah, dr. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje

10.30-11.00 Odmor
11.00-11.45

12.00-12.45

13.30-14.15

Predstavitve in razgovori o primerih dobrih praks kakovosti v vrtcih in šolah – več…

Vodijo ravnatelji in strokovni delavci (vodje kakovosti) vrtcev in šol v programu OPK

[med predstavitvami bo kosilo]
14.30-16.00 Pogovor o sodelovanju za razvoj kakovosti v vrtcih in šolah

Sodelujejo: Maja Mihelič Debeljak in dr. Stanka Lunder Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Vladimir Korošec, Šola za ravnatelje, dr. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo, dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center, Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje, Zvonko Kustec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Irena Kodele Krašna, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Turk, Grm Novo mesto, Mojca Brglez, Vrtec Vransko, dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije, David Rupnik, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije

Konferenca je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kakovostjo predvsem pa ravnateljicam in ravnateljem ter strokovnim delavcem, ki skupaj z ravnatelji vodijo proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo (vodje timov za kakovost, vodje komisij za kakovost, vodje timov za samoevalvacijo, ipd.) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Rok za prijavo: 21. avgust 2019

PRIJAVNICA

Na konferenci bodo udeleženci prejeli natisnjen izvod zbirke Kakovost v vrtcih in šolah.
Udeležba je brezplačna. Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt: Eva Valant, 031 837-873, eva.valant@solazaravnatelje.si

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Konferenca: SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, sreda, 5. junij 2019, Hotel Slovenija, Portorož

 

Gradivo konference:

Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ

Kakovost v vrtcih in šolah – dr. Mateja Brejc, ŠR

Zaključek konference

Program in predstavitve 

Opisi predstavitev

Galerija fotografij: 1. del, 2. del

 

Kontakt: Eva Valant, 031 837-873, eva.valant@solazaravnatelje.si