Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

Program: Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK

V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Spletna stran Kakovost

ZBIRKA KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH

ISSN 2630-4031 (digitalna izdaja), ISSN 2670-4862 (tiskana izdaja)

  1. Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah
  2. Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju
  3. Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
  4. Varno in spodbudno učno okolje
  5. Vodenje vrtcev in šol
  6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
  7. Skupaj gradimo kakovost:Predstavitve primerov dobrih praks
    ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev in šol; Portorož, 5. junij 2019

 

KONFERENCI SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

Zaključna konferenca Skupaj gradimo kakovost, 28. avgust 2019, Kongresni center Brdo pri Kranju

Program

Predstavitve

Opisi predstavitev

Galerija fotografij: 1. del2. del

Konferenca: SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, 5. junij 2019, Hotel Slovenija, Portorož

Program in predstavitve 

Opisi predstavitev

Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ

Kakovost v vrtcih in šolah – dr. Mateja Brejc, ŠR

Zaključek konference

Galerija fotografij: 1. del2. del

 

Kontakt: Eva Valant, 031 837-873, eva.valant@solazaravnatelje.si