Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Sofinanciranje profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju
v letih 2008–2011

Zbornik zaključne konference
Brdu pri Kranju, 12. februar 2011

Uredili Justina Erčulj in Polona Peček

Celotno besedilo PDF | FlipBook


Načrtovanje profesionalnega usposabljanja

Profesionalno usposabljanje in kompetence

Motivacija strokovnih delavcev za profesionalno usposabljanje

Listovnik in profesionalno usposabljanje


Izdala in založila Šola za ravnatelje
Predoslje 39, 4000 Kranj
Zanjo Andrej Koren
Lektoririranje Sara Horvat
ISBN 978-961-6637-29-9
© 2011 Šola za ravnatelje

Izdaja zbornika je sofinancirana iz sredstev
Evropskih strukturnih skladov in
Ministrstva za šolstvo in šport