Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Zbirka Kakovost v vrtcih in šolah

Urednika Mateja Brejc in Klemen Širok

Uredniški odbor Mateja Brejc, Simona Bezjak, Gašper Cankar,
Saša Grašič, Alenka Jurič Rajh, Tomaž Kranjc, Tatjana Krapše,
Tanja Rupnik Vec in Branko Slivar

ISSN 2630-4031 (digitalna izdaja)
ISSN 2670-4862 (tiskana izdaja)

  1. Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah
  2. Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju
  3. Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
  4. Varno in spodbudno učno okolje
  5. Vodenje vrtcev in šol
  6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
  7. Skupaj gradimo kakovost: Predstavitve primerov dobrih praks
    ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev in šol; Portorož, 5. junij 2019