Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev

XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v učnem okolju 21. stoletja

17. in 18. oktober 2016, Grand hotel Bernardin, Portorož

Tema letošnjega srečanja je umeščenost otrok v spreminjajoče se učno okolje 21. stoletja. Cilj vseh, ki smo odgovorni za ustvarjanje kakovostnega učnega okolja, je postaviti  otroke v središče, procese učenja in poučevanja pa načrtovati in izvajati tako, da stalne spremembe v globalnem okolju in s tem tudi na področju izobraževanja izkoristimo za ustvarjanje pogojev za razvoj »vrtca za jutri«.

Program srečanja

GRADIVO

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost

19. in 20. oktober 2015, kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

Gradivo


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

6. in 7. oktober 2014

Gradivo za udeležence


XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

7. in 8. oktober 2013

Gradivo za udeležence

XVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

8. in 9. oktober 2012

Gradivo srečanja

Srečanji sta bili financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.