Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev

XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev bo 14. in 15. oktobra 2019.

XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Učenje v središču

15. in 16. oktober 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja

Napovedi predavanj, simpozijev in kulturnega programa

Karolina Kušević, svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu: Dostop do informacij javnega značaja v praksi

Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje

Gradivo simpozija Vodstveni timi? Zakaj pa ne?: Šola za ravnateljeVrtec Bled, Vrtec Tržič, poročilo simpozija

Gradivo simpozija Stopimo skupaj za beremo skupaj: dr. Sabina Fras Popović, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Petra Potočnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

16. in 17. oktober 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo srečanja

Povzetki simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v učnem okolju 21. stoletja

17. in 18. oktober 2016

Program srečanja

GRADIVO

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost

19. in 20. oktober 2015, kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

Gradivo


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

6. in 7. oktober 2014

Gradivo za udeležence


XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

7. in 8. oktober 2013

Gradivo za udeležence

XVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

8. in 9. oktober 2012

Gradivo srečanja

Srečanji sta bili financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.