Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev

XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

9. in 10. oktober 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož 

VODENJE IN SOCIALNO-EMOCIONALNO UČENJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem svetu se vzgojno-izobraževalno okolje sooča z vrsto izzivov, ki zahtevajo pozornost vseh deležnikov. Na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev bomo naglasili nekatere izzive, ki se pojavljajo v  času sprememb, osredotočili pa se bomo predvsem na razvoj socialno-čustvene dimenzije v izobraževanju, ki jo razvijamo tudi z branjem, vključevanjem in poudarjanjem razvoja  odnosnega pogovora. V tem kontekstu želimo srečanje izkoristiti kot priložnost za razpravo, izmenjavo idej ter sodelovanje pri iskanju izboljšav ob vstopu otrok v  vzgojno-izobraževalno obdobje.  Srečanje bo vključevalo predavanja izkušenih strokovnjakov, interaktivne delavnice in priložnosti za mreženje s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Verjamemo, da boste pridobili obilo koristnih informacij in vpogledov, ki vam bodo pomagali pri vašem delu v sodobnem času.

Program
 

Povzetki predavanj in delavnic

Gradivo s predavanj in delavnic:
– dr. Sonja Čotar Konrad, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem: Socialno emocionalno izobraževanje: res še ena modna muha?
– dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Pomen razvoja zgodnje bralne pismenosti za poznejšo bralno učinkovitost otroka
– Rado Kostrevc in Janja Zupančič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: Vrtec − osnova za prihodnost izobraževanja
– Branko Kumer, CŠOD: Predstavitev programov podpore javnih zavodov za vrtce
– Helena Klobasa in Lidija Jerše, Zavod RS za šolstvo: Delo z ranljivimi skupinami otrok
– mag. Janja Cotič Pajntar, Zavod RS za šolstvo: Prenova kurikuluma za vrtce
– dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, dr. Mojca Štraus in Polona Knific, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: (Novi) izzivi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo
– Petra Košnik in dr. Natalija Vovk Ornik, Zavod RS za šolstvo: Ravnateljeva vloga pri opolnomočenju strokovnih delavcev za celostno podporo otrokom s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki v vrtcu
– dr. Fani Nolimal, ZRSŠ in Nada Požar Matijašič, MVI, Predstavitev Nacionalnega akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti 2020–2030: spodbujanje razvoja zgodnje pismenosti v vrtcih

 

Kotizacija za udeležbo na srečanju je 70€ (z vključenim DDV-jem). Račun bodo prejeli vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: irena.krapezstamenkovic@zrss.si. Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom srečanja, Zavod RS za šolstvo zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije srečanja. Če se kandidat odjavi na dan pričetka srečanja ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za Šolstvo zaračuna celotno kotizacijo srečanja (torej 100 %).

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva, katja.arzensekkonjajeva@zrss.si