Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev

XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

16. in 17. oktober 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja

Napovedi predavanj in simpozijev

Gradivo srečanja
dr. Igor Saksida: Bralni dogodek v vrtcu in načela razvijanja pismenosti
Komisija za preprečevanje korupcije:
predavanje,
Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter priporočila šolam glede upravljanja identificiranih tveganj
Priporočila komisije za upravljanje s posameznimi tveganji v osnovnih in srednjih šolah

 

 

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v učnem okolju 21. stoletja

17. in 18. oktober 2016

Program srečanja

GRADIVO

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost

19. in 20. oktober 2015, kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

Gradivo


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

6. in 7. oktober 2014

Gradivo za udeležence


XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

7. in 8. oktober 2013

Gradivo za udeležence

XVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

8. in 9. oktober 2012

Gradivo srečanja

Srečanji sta bili financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.