Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

20. in 21. november 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož 

VODENJE IN  UČENJE SOCIALNO-EMOCIONALNE DIMENZIJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem svetu se vzgojno-izobraževalno okolje sooča z vrsto izzivov, ki zahtevajo pozornost vseh deležnikov. Na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjih šol bomo naglasili nekatere aktualne  izzive,  osredotočili pa se bomo predvsem na razvoj socialno-čustvene dimenzije v izobraževanju, ki jo razvijamo tudi z branjem, vključevanjem in poudarjanjem razvoja  odnosnega pogovora. V tem kontekstu želimo srečanje izkoristiti kot priložnost za razpravo, izmenjavo idej ter sodelovanje pri iskanju izboljšav med šolanjem.  Socialno-emocionalne kompetence vključujejo sposobnosti, kot so empatija, samozavedanje, reševanje konfliktov, komunikacija, odločanje in še mnoge druge, ki omogočajo uspešno navigacijo skozi življenjske izzive. Ta dimenzija je pomembna tako za akademski uspeh kot tudi za dobro počutje posameznikov. Srečanje bo vključevalo strokovna predavanja, delavnice in priložnosti za mreženje z ravnatelji in s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Verjamemo, da boste pridobili veliko koristnih informacij in vpogledov, ki vam bodo pomagali pri vašem delu.

PROGRAM

Povzetki

Socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje raznolikosti v razredih in šolah: na učiteljice in učitelje osredinjen pristop – dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut

Individualizirani program za dijaka s posebnimi potrebami kot temeljni načrt individualizacije z vidika ravnateljeve vloge – Petra Košnik in dr. Natalija Vovk Ornik, Zavod RS za šolstvo

Ravnatelj in izzivi razredništva – dr. Tatjana Ažman in mag. Marina Pavčnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje

Spodbujanje in spremljanje razvoja bralne pismenost in bralne kulture v srednji šoli (predstavitev nacionalnega Akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti) – dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

(Novi) izzivi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo – dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, Polona Knific, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Saša Grašič, Center RS poklicno izobraževanje

Vodenje s spodbujanjem timskega dela, sodelovanja  in povezovanja – dr. Branka Likon in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje

Predstavitev programov podpore javnih zavodov – Darko Zupanc, RIC

Razvoj bralne pismenosti v srednji šoli: kaj lahko še naredimo? – dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva, katja.arzensekkonjajeva@zrss.si

Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si