Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

6. in 7. november 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož 

VODENJE IN  UČENJE SOCIALNO-EMOCIONALNE DIMENZIJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem svetu se vzgojno-izobraževalno okolje sooča z vrsto izzivov, ki zahtevajo pozornost vseh deležnikov. Na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva bomo naglasili nekatere izzive, ki se pojavljajo v času sprememb, osredotočili pa se bomo predvsem na razvoj socialno-čustvene dimenzije v izobraževanju, ki jo razvijamo tudi z branjem, vključevanjem in poudarjanjem razvoja  odnosnega pogovora. V tem kontekstu želimo srečanje izkoristiti kot priložnost za razpravo, izmenjavo idej ter sodelovanje pri iskanju izboljšav ob vstopu učencev izobraževalno obdobje.  Srečanje bo vključevalo predavanja izkušenih strokovnjakov, interaktivne delavnice in priložnosti za mreženje s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Verjamemo, da boste pridobili obilo koristnih informacij in vpogledov, ki vam bodo pomagali pri vašem delu v sodobnem času.

PROGRAM

POVZETKI predavanj in delavnic

Razvoj bralne pismenosti v osnovni šoli: Še vedno izziv? – dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vloga ravnatelja pri ustvarjanju učinkovitega učnega okolja za boljšo vključenost ranljivih skupin otrok – mag. Renata Zupanc Grom in Melita Jakelj, Zavod RS za šolstvo

Ravnatelj in izzivi razredništva – dr. Tatjana Ažman in mag. Marina Pavčnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje

Spodbujanje in spremljanje razvoja bralne pismenost in bralne kulture v osnovni šoli (predstavitev nacionalnega Akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti) – dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

(Novi) izzivi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo – dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, dr. Mojca Štraus in Polona Knific, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Individualiziran program za otroka s posebnimi potrebami kot temeljni načrt individualizacije z vidika ravnateljeve vloge – Petra Košnik in dr. Natalija Vovk Ornik, Zavod RS za šolstvo

Povezovanje in timsko sodelovanje za krepitev vodenja – mag. Vlasta Poličnik in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje

Socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje raznolikosti v razredih in šolah: na učiteljice in učitelje osredinjen pristop – dr. Klaudija Šterman Ivančič, Pedagoški inštitut

Predstavitev programov podpore javnih zavodov – Branko Kumer, Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva, katja.arzensekkonjajeva@zrss.si

Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si