Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva bo 4. in 5. novembra 2019.

XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenje v središču

5. in 6. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradiva
Gradivo za udeležence
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Vzgoja za demokratično kulturo
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Predstavitev programa OrKa Ric
Arnes: SIO 2020, Povezovanje znanja prihodnosti
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Vodstveni timi? Zakaj pa ne!,
Zavod RS za šolstvo: Kako spodbuditi poglobljeno in aktivno učenje ter odgovornost učencev?, komentarji 
Kulturni program: predstava Tesla
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj!

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

6. in 7. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradiva

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenec v učnem okolju 21. stoletja

7. in 8. november 2016

PROGRAM SREČANJA

Gradivo ministrice dr. Maje Makovec Brenčič 

Gradivo dr. Alenke Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 9. in 10. november 2015

Gradivo
Tanja Vertelj, Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
dr. Jure Škrbec, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
Boris Gramc, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
dr. Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič in Emil Karajić, Kako se z medvrstniški nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost , VPRAŠALNIK
mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, Internacionalizacija šole
Robert Gajšek, Kako z IKT-jem do večje kvalitete učenja?
Marijana Kolenko, Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci
Greta Voglar, Ustvarjalni pristop do nadarjenih učencev z vidika šole kot celote


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 10. in 11. november 2014
Gradivo za udeležence
dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet
dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju
mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij
dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 11. in 12. november 2013

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.