Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Krepitev integritete v šolskem prostoru

Naloga je povezana z razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje, razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, s prenovo učnih načrtov ter pilotnim projektom Krepitev integritete učencev v osnovni šoli. Naloga odpira možnosti za razvoj organizacijske kulture in vrednotnega sistema v vzgojno-izobraževalnem prostoru ter povezovanju deležnikov. Ključni namen razvojne naloge je krepitev integritete posameznika in vzgojno-izobraževalnega zavoda v okolju.

Naloga se bo izvajala od septembra 2023 do avgusta 2024. Kotizacije ni.

Razpis

Prijavnica

Vaše uporabniško ime za prijavo je vaš e-naslov, v kolikor ste pozabili geslo, si ga lahko ponovno nastavite TUKAJ

Prijavnica je odprta do 25. avgusta.