Vodenje za učenje

Ciljna skupina ravnatelji
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je namenjen ravnateljem, ki želijo sistematično krepiti in izboljšati strategije vodenja za učenje.

Cilji programa so:

  • načrtovati, uresničevati, spremljati in evalvirati izboljšavo s področja vodenja za učenje;
  • izmenjati izkušnje in primere dobrih praks s področja vodenja za učenje.

V letu 2016 je razpisan program z vnaprej določeno temo, in sicer Vodenje za učenje: Spremljanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev. Pri vodenju za učenje gre za povezanost učenja učencev, učenja strokovnih delavcev, učenja zavoda, sistema in ravnatelja. Čeravno so vse ravni učenja pomembne, je dokazano največji vpliv ravnatelja na učenje učencev preko strokovnih delavcev. Spremljanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev predstavljata pomembno strategijo ravnateljevega vodenja za učenje, predvsem z vidika krepitve individualnega in organizacijskega učenja.

Ravnatelji sami izberejo vsebino spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev, ki jo bodo izboljšali s pomočjo teoretičnih spoznanj, sistematičnega uvajanje izboljšave in izmenjave izkušenj.

Vsebine

 

 

 

 

Znanje in spretnosti s področja spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev (vodenje za učenje, hospitacije, ocenjevanje delovne uspešnosti, povratna informacija…)

Načrtovanje, spremljava in evalvacija izboljšav

Primeri dobrih praks vodenja iz javnega in zasebnega sektorja

Število ur 64 ur, 8 delavnic
Število udeležencev 10-15
Čas izvedbe Šolsko leto 2016/17, datumi izvedb: 14. 3. 2016, 13. 4. 2016, 17. 5. 2016, 15. 6. 2016, 23. 8. 2016, 12. 10. 2016, 9. 1. 2017, 27. 3. 2017
Razpis Razpis za šolsko leto 2017/18 bo objavljen predvidoma med junijem in avgustom 2017.
Kotizacija 70 EUR + DDV
Kontakt  

Lea Avguštin

E-pošta: lea.avgustin@solazaravnatelje.si

Tel.: 031 615 524