Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje za učenje

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je namenjen ravnateljem, ki želijo sistematično krepiti in izboljšati strategije vodenja za učenje.

Cilji programa so:

  • načrtovati, uresničevati, spremljati in evalvirati izboljšavo s področja vodenja za učenje;
  • izmenjati izkušnje in primere dobrih praks s področja vodenja za učenje.

Vsako šolsko leto so razpisani programi z vnaprej določeno temo. Pri vodenju za učenje gre za povezanost učenja učencev, učenja strokovnih delavcev, učenja zavoda, sistema in ravnatelja. Čeravno so vse ravni učenja pomembne, je dokazano največji vpliv ravnatelja na učenje učencev preko strokovnih delavcev. Spremljanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev predstavljata pomembno strategijo ravnateljevega vodenja za učenje, predvsem z vidika krepitve individualnega in organizacijskega učenja.

Ravnatelji sami izberejo vsebino spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev, ki jo bodo izboljšali s pomočjo teoretičnih spoznanj, sistematičnega uvajanje izboljšave in izmenjave izkušenj.

Vsebine

 

 

 

 

Znanje in spretnosti s področja spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev (vodenje za učenje, hospitacije, ocenjevanje delovne uspešnosti, povratna informacija…)

Načrtovanje, spremljava in evalvacija izboljšav

Primeri dobrih praks vodenja iz javnega in zasebnega sektorja

Število ur 64 ur, 8 delavnic (začetni program, VU 1)

16 ur, 2 delavnici (nadaljevalni program, VU 2)

Število udeležencev 10-15
Čas izvedbe Šolsko leto 2016/17, datumi izvedb: 14. 3. 2016, 13. 4. 2016, 17. 5. 2016, 15. 6. 2016, 23. 8. 2016, 12. 10. 2016, 9. 1. 2017, 27. 3. 2017 – zaključeno

Šolsko leto 2017/18, nadaljevalni program, datumi izvedb: 3.10.2017,  marec 2018 – zaključeno

Šolsko leto 2018/19, ni predvidene izvedbe programa

Razpis V šolskem letu 2018/19 ni predvidenega razpisa.
Kotizacija Brezplačno, program je sofinanciran iz sredstev ESS
Kontakt  

Lea Avguštin

E-pošta: lea.avgustin@solazaravnatelje.si

Tel.: 031 615 524