Novice

XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes - kako pa jutri? 14. in 15. oktober 2019, Grand Hotel Bernardin, Portorož Napoved vsebine strokovnega srečanja Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec! Predstava InterKlepec Na srečanje se prijavite preko sistema KATIS. Prijavnica bo odprta do 8. oktobra 2019. Obrazec za rezervacijo prenočišča…

Razpisi za šolsko leto 2019/2020

V Šoli za ravnatelje za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo več programov: Programi za ravnatelje: V programu Usposabljanje za mentorje ravnatelje usposobimo za vlogo mentorja novoimenovanemu ravnatelju. K prijavi vabimo ravnatelje z vsaj enim končanim mandatom. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj. Program Mreže ravnateljev za…

Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica je v času poletnih počitnic odprta po dogovoru s knjižničarko Ano Trček. Dodatne informacije: knjiznica@solazaravnatelje.si

Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

Na straneh Podpore ravnateljem smo pripravili povzetek sprememb na področju varstva osebnih podatkov, ki so posledica pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z nekaj ključnimi opravili za pripravo na pričetek uporabe te uredbe.

e-Podpora

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)