Primeri dobrih praks


 • Ključne besede: kolegij Obrazložitev primera komunikacija povezanost timsko delo

Korona timbilding – Zoom kviz

Ob zavedanju, kako pomembno je skrbeti za povezanost kolektiva in najožjih zaposlenih, se je razvila ideja, da si organiziramo obliko timbildinga. Vsakdanji tempo življenja in dela od nas zahteva stalen fokus in obilo nalog, ki jih je potrebno opraviti.

 • Ključne besede: otroci stik z družinami učeča se skupnost

Pravljice na TV

V času epidemije okužbe s koronavirusom, ki se je zavlekla v več tednov, smo izvedli USS (učečo se skupnost) in proučevali kazalnik, kako se strokovni delavci (SD) s svojim delom lahko približajo družinam. USS je bila izvedena dopisno, potekala je…

 • Ključne besede: informiranje komunikacija psihosocialna podpora

Novičnik Vrtca Bled – Interni časopis v času epidemije

Ko veš, da bo čas obdobja epidemije koronavirusa, ki je bila marca 2020 razglašena v državi, trajal dlje kot teden ali dva, je prav, da s sodelavci, tudi tistimi, s katerimi nisi v stiku skoraj vsak dan, ohranjaš povezanost, pripadnost…

 • Ključne besede: komunikacija motivacija spletne aplikacije Učna pomoč

Dodatna strokovna pomoč na daljavo

V letošnjem šolskem letu sem v celoti zaposlena v podaljšanem bivanju (OPB). Ker se OPB ne more poučevati na daljavo, sem razmišljala, kaj zdaj. Poklicala in napisala sem mail sodelavkam in jih povprašala, če kdo od učencev potrebuje učno pomoč.…

 • Ključne besede: komunikacija pravila šolanje na daljavo

Pravila šolanja na daljavo

Pravila šolskega reda opredeljujejo pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli. S šolanjem na daljavo se je učno okolje čez noč preselilo v domove učencev in tudi učiteljev. Učitelji, starši, učenci in nenazadnje tudi vodstvo s tovrstnim izobraževanjem nismo imeli…

 • Ključne besede: kontakt odnos podpora vodenje zaupanje

Kultura vodenja na daljavo (120 zaposlenih)

V času epidemije Covid-19 smo naleteli na popolnoma novo situacijo in zgradili izbraževanje na daljavo praktično v nekaj dneh. Po izvedeni organizaciji in motivacijskih pismih je bilo potrebno poskrbeti še za sodelavce. Ključno vprašanje je bilo, kako ohraniti stik z…

 • Ključne besede: komunikacija strokovni delavci ZOOM konference

Komunikacija z e-orodji

Menim, da je učiteljem in učencem v veliko pomoč izdelava drsnic z razlago. Poslužujejo se tudi videokonferenc v ZOOM in Jitsi. Na spletni strani in v spletnihučilnicah pripravljamo kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja.

 • Ključne besede: izobraževanje komunikacija starši strokovni delavci

Organizacija dela v vrtcu

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni  in hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za pretok vode zaradi legionele.

 • Ključne besede:

Uporaba Teamsa za delo na daljavo

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona se je v šolskem letu 2019/20 ponovno vključil v Mreže učečih se šol in vrtcev, naše izbrano področje izboljšave pa je: Premagovanje stresa na delovnem mestu. Zaradi specifične situacije (Covid-19) in s tem povezanega zaprtja…

 • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci učno šibkejši učenci

“Skrbništvo za posamezne učence”

Večina učencev solidno sledi pouku na daljavo. So pa posamezniki, ki so že prej imeli težave, in pouk na daljavo jih le še poglablja. Gre za učence z učnimi težavami, tiste, ki niso vešči uporabe IKT (ker je niti nimajo),…

 • 1
 • 2