Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spletne strokovne razprave

V mesecih marec, maj, junij in september 2023 bomo v Šoli za ravnatelje ZRSŠ organizirali spletne razprave, ki se bodo navezovale na izvedbo delavnic z Nadaljevalnega posveta Šole za ravnatelje, ki je bil januarja 2023 v Portorožu. Namenjene so vsem, ki se jih niso uspeli udeležiti in vsem, ki jih tema zanima. Spletne razprave si bodo sledile po naslednjem razporedu:

  • Maj 2023, dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje ZRSŠ: (Iz)viri osebne moči odločanja pri vodenju.
  • Junij 2023, mag. Vlasta Poličnik, Šola za ravnatelje ZRSŠ: Moč sodelovalnega vodenja.
  • September 2023, mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Šola za ravnatelje ZRSŠ: Katerega volka hraniš ali pomen samoregulacije in samorefleksije pri vodenju.

 

NAPOVEDNIK ZA LETO 2024

Tudi v letu 2024 bomo na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudili spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse in usmeritev za vodenje.

Razprave, ki jih načrtujemo v letu 2024 so:

  • Organizacija časa
  • Psihološka varnost
  • Vodenje s sodelovanjem
  • Integriteta v izobraževanju
  • ABC prava
  • Vključevanje tujcev