Teme in programi dosedanjih posvetov

2018 – XX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Pravičnost, enakost, etičnost in vloga pomočnika ravnatelja
Gradivo
Kršitve pravic otrok – Vlasta Nussdorfer
Dostopnost kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje – Petra Gajžler, Bogdana Borota, Mojca Jan Zoran
Učinkovito sodelovanje med ravnateljem in pomočnikom – Polona Peček in Justina Erčulj; Štefan Žun in Mirjana Kravcar; Majda Pikl in Polona Učakar; Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek in Dijana Korošec; Marjana Zupančič, Terezija Tabor in Mojca Laznik
Moralne in etične dileme pomočnikov ravnateljev – Peter Markič in Rado Kostrevc
Pogled na inkluzivno družbo skozi oči ravnatelja – Matjaž Barič

2017 -XIX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev, Inovativnost, ustvarjalnost in vloga pomočnikov ravnateljev
Gradivo posveta
Blaž Koritnik: Ustvarjalni možgani
Blaž Zupan: Spodbujanje kreativnosti s prototipiranjem
Marijana Jazbec: Skrita sporočila v pisavi otrok, članek1, članek2
Majda Cencič in Tina Štemberger: Spodbujanje in razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti
Kaja Rangus: Kako spodbuditi inovativnost med učenci
Branka Likon in Lidija Goljat Prelogar: Nove ideje, nova spoznanja
Amalija Žakelj: Od ideje do poslovnega modela

2016 – XVIII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Zdravje posameznika, zdravje organizacije: vloga pomočnikov ravnateljev
Gradivo za udeležence
dr. Karin Sernec: Sodobni vidiki motenj hranjenja
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Kako lahko pomočnik ravnatelja soustvarja klimo in kulturo za zdravo organizacijo?
Doroteja Lešnik Mugnaioni: Ko se na delovnem mestu srečamo s konflikti in nasiljem
Vasiljka Kokalj: Celostno zdravje za boljše počutje, delovno storilnost in ravnovesje
Priročnika: Zdravje skozi umetnost: smernice za pogovor o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce in Skozi umetnost o zdravju: priročnik izbranih kulturnih vsebin

2015 – XVII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Vloga pomočnikov ravnateljev pri spodbujanju učenja
Program in povzetki predavanj, delavnic
2014 – Vloga pomočnikov ravnateljev pri sodelovanju šol in vrtcev z okoljemGradivo za udeležence, Družbena odgovornost šole in vrtca, dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Sodelovanje med generacijami, Žiga Vavpotič, Zavod Ypsilon, Sodelovanje za razvijanje podjetnosti v šolah in vrtcih, Barbara Bregar Mrzlikar, CEED Slovenija
2013 – Motivacija v šolah in vrtcih – Gradivo za udeležence, gradivo s predavanja dr. Cvete Razdevšek Pučko: Motivacija učencev za delo v šoli
2012 – Vloga pomočnikov ravnateljev pri komuniciranju v šolah in vrtcihGradivo za udeležence
2011 – Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov pri oblikovanju družbe znanjaGradivo za udeležence
2010 – Osebnostni razvoj za uspešno vodenje
2009 – Vloga pomočnika ravnatelja v spreminjajočem se vzgojno-izobraževalnem okolju
2008 – Odgovornost pomočnika ravnatelja
2007 – Vloga in pomen komunikacije
2006 – Državljanska vzgoja
2005 – Načrtovanje in evalvacija
2004 – Strpnost v besedah in dejanjih
2003 – Med zahtevami in priložnostmi
2002 – IV. strokovni posvet (zakonodaja, timsko delo, pomočnik in vodenje)
2001 – Omejevanje nasilja v šolah, domovih in vrtcih
2000 – Osebna učinkovitost
1999 – Pomočnik med rutino in ustvarjalnostjo