Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).