Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

USPOSABLJANJE ZA MENTORJE

 

Ciljna skupina Ravnatelji z  najmanj enim  zaključenim mandatom ravnateljevanja
Namen in cilji Mentorstvo predstavlja pomemben korak v vseživljenjskem učenju ravnateljev. Novoimenovani ravnatelji in njihovi mentorji v procesu mentorstva  vidijo številne prednosti  tako na ravni posameznikov kot organizacije. Ob tem pa ne gre prezreti, da gre pri mentorstvu predvsem za odnos med mentorjem in novoimenovanim ravnateljem, zato sta zelo pomembna dva dejavnika, in sicer  izbira mentorja in usposabljanje za mentorstvo. Namen programa je usposobiti mentorje za še uspešnejše opravljanje odgovorne naloge.

Cilji:

·       razvijati skupen pogled na vlogo ravnatelja in vseživljenjsko učenje ravnateljev;

·       opredeliti vlogo in odgovornost mentorjev in novoimenovanih ravnateljev;

·       ozavestiti  in usposobiti mentorje za spodbujanje refleksije pri novoimenovanih ravnateljih;

·       razvijati sposobnost aktivnega poslušanja in reševanja problemov.

Vsebine ·      Vodenje za učenje in ravnateljeva odgovornost

·      Vloge, naloge in kompetence mentorjev

·      Komunikacijski vidik mentorstva in pomen refleksije

Število ur in delavnic/trajanje 3 delavnice,  20 ur
Datumi delavnic Datumi bodo določeni ob razpisu
Število udeležencev Skupina 30 ravnateljev
Čas izvedbe
Razpis februar/marec 2022
Prijavnica
Kotizacija  /
Kontakt branka.likon@solazaravnatelje.si  in eva.valant@solazaravnatelje.si