Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Izzivi vodenja za raznolikost

Zbornik 14. strokovnega posveta
Vodenje v vzgoji in izobraževanju
Portorož, 29.–31. marec 2010

Uredila Polona Peček

Celotno besedilo PDF | FlipBookStrokovni recenzenti · Polona Peček,
Rado Kostrevc, Mihaela Zavašnik Arčnik,
Marko Primožič, Silvester Marinšek,
Mateja Brejc in Justina Erčulj
Izdala in založila · Šola za ravnatelje
Predoslje 39, 4000 Kranj
Zanjo · Andrej Koren
Lektoririranje · Mateja Dermelj
Oblikovanje in tehnična ureditev · Alen Ježovnik
ISBN 978-961-6637-26-8
© 2010 Šola za ravnatelje

Izdaja zbornika je sofinancirana iz sredstev
Evropskih strukturnih skladov in
Ministrstva za šolstvo in šport