Izjave udeležencev programa Vodenje za učenje, kako jim je pridobljeno znanje v pomoč pri delu:

  • »Vsako ‘tako’ izobraževanje pusti sledi v delovanju ravnatelja, saj pridobiš nova znanja ali pa si bolj suveren v spoznanjih, znanjih, ki jih skupaj s sodelavci razvijaš na šoli.«
  • »Znanje, ki sem ga pridobila, mi je seveda v pomoč. Zato se tudi prijavljam na tovrstne programe, saj mi dajejo strokovno podporo pri uvajanju izboljšav. V veliko pomoč so mi bili mnenja in izkušnje kolegov in predavateljic, saj so mi dali potrditev, da sem na pravi poti. Vsekakor sem potrebovala nekaj poguma, da sem izpeljala izboljšavo, pridobila pa sem ga tudi med programom.«
  • »Da, vsekakor, saj bom uporabila tudi tisto, kar so izbrale kolegice, oziroma sem v pogovoru dobila potrditev, da delo na šoli poteka dobro. Vsi iščejo podobne rešitve kot mi, nekateri so jih že našli.«
  •  »Ob uvedbi novih izboljšav smo se počutili bolj varne – zaradi strokovne pomoči.«
  • »Predavateljici imata veliko znanja. Metode dela in vodeni postopki so nam omogočili, da izostrimo cilje, ozavestimo pričakovanja in se vključimo v izboljšavo.«
  • »Potrditev, da nekaj vodiš/delaš v pravi smeri. Več zornih kotov. Izmenjava mnenj, izkušenj.«
  • »Ocenjevanje delavcev je malo lažje kot v preteklosti. Bolje znam pojasniti pomen evalviranja za kakovost šole kot celote, zato sem bolj suverena.«
  • »Reševanja težav oziroma uvajanja sprememb, novosti, izboljšav se lotevam bolj načrtno in sistematično in z bolj poglobljenim premislekom. Predvsem poskušam že vnaprej predvideti morebitne težave oz. probleme. Vsekakor je dobro in s premislekom izdelan akcijski načrt najboljša osnova za dobro delo.«
  • »Širina pogleda na način, kako se lotiti strokovne izboljšave, v pomoč so mi gradiva, strokovna literatura, strokovne razprave s predavateljicama in kolegi ravnatelji iz skupine.«